European Media Partner

Humana visar vägen för äldreomsorgen

Humana äldreomsorg erbjuder lägenheter på äldreboenden i tolv olika kommuner runtom i Sverige och berättar varför de har klarat sig förhållandevis bra under krisen.

Coronakrisen medförde att samhället i stort, även äldreomsorgen, blev tagen på sängen. Det var inte så enkelt att stoppa smittspridningen. Äldreomsorgen arbetar i normala fall med hänsyn tagen till tillgänglig kunskap och ’best pratice’, men Corona ställde mycket på ända.

– Vi hade till en början svårt att veta vad som behövde göras men också hur det skulle göras. För att kunna förebygga smittan behövde vi kunskap om hur covid-19 smittar. En information som inte fanns i början, berättar Kirsi Kirpislidis som är Kvalitetschef på Humana omsorg, och fortsätter;

– Vi började därför i ett tidigt skede arbeta med riskanalyser, vi arbetar mycket mer riskbaserat idag mot tidigare. Våra chefer gör riskanalyser för vård och omsorg, för aktiviteter, för utevistelser och arbetsmiljö men även för besök.


En sak som ofta glöms bort i debatten är att äldreomsorg inte är sjukvård, även om det till viss del ingår hälso- och sjukvård i äldreomsorgen.

– Även om vi har anställd hälso- och sjukvårdspersonal är det ju två olika saker att arbeta med smittskydd i en persons hem jämfört med sjukhus. Vi har fortsatt fokus på delaktighet och aktiviteter men på ett annat sätt. Vi har fått ändra vårt sätt att organisera boende utifrån riskanalyserna, idag anordnas t.ex aktiviteter per avdelning vilket ju kan påverka bemanningen.


Kirsi menar att några av Humanas framgångsfaktorer har varit ett aktivt förebyggande arbete med riskanalyser och kontinuitetsanalyser kombinerat med kompetens, duktiga chefer samt att företaget har en MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) som är mycket kunnig inom smittskydd.

Dela artikeln

Journalist

Amanda Sandström Beijer

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor