European Media Partner
Camilla, Lisette och Malin Annons

Hur stor är lojaliteten för ditt varumärke?

SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke. Genom VarumärkesBarometern har SveMa levererat kunskap i över 30 år. Företaget levererar trygghet över tid vilket gett många nöjda och lojala kunder. På ett enkelt och lättarbetat sätt hjälper SveMa stora och små företag att maximera sina möjligheter.

VarumärkesBarometern SveMa har sedan 1985 hjälpt företag att undersöka hur de uppfattas på marknaden i form av igenkänningsgrad, omdöme, lojalitet och de associationer varumärket har med Varumärkes-Barometern. Oavsett vilket behov företag har kan SveMa undersöka och leverera en tydlig marknadsrapport med lättolkat resultat. Kunderna upplever det som en stor trygghet att man genom hela processen har en egen projektledare som hjälper till med allt från start till mål.

– Det är en styrka att företag vågar fråga sina kunder vad de tycker och hur de uppfattar dem. Företag får bättre förståelse och kan tillmötesgå kundernas behov utifrån deras önskemål, säger projektledare Camilla Börjesson.


”Kan varmt rekommendera SveMa som samarbetspartner.”
Birgitta 'Bitte' Nilsson, Marknad-och försäljningschef Ramundbergets Alpina


Nöjda kunder

Ditt varumärke lever i din målgrupps medvetande varje dag, men vet du egentligen hur väl igenkända ni är samt vad ni associeras med? Med hjälp av VarumärkesBarometern får ni reda på detta. Det händer ibland att företagets resultat skiljer sig väsentligt från sin egen självuppfattning. Detta behöver inte vara något negativt utan vi ger då företaget ett riktigt bra verktyg för att arbeta vidare med sina marknadsåtgärder.

– Att bygga och sedan vårda det egna varumärket är viktigt och kommer i framtiden att bli ännu mer avgörande för företag som vill utöka sina marknadsandelar och stärka relationerna till de redan befintliga kunderna, säger Lisette Wallström, projektledare inom teknik- och automationsbranschen.


”Med SveMas undersökning hittade vi ett stort behov bland de som renoverar sina badrum, som vi faktiskt inte visste fanns. Detta gjorde att vi tog fram en helt ny produkt. Skagenrack är numera vår storsäljare och utan SveMas undersökning hade inte denna produkt existerat.”
Jörgen Carlsson, Utvecklingschef, Macro Design, Svedbergs


Skräddarsydda undersökningar

– Vi har märkt att behovet av specialanpassade undersökningar är något företag eftersöker allt mer. Ibland är det inte heller så enkelt att ställa rätt fråga för de svar företagen egentligen vill ha och jag hjälper regelbundet kunder att få rätt fråga ställd. Med vårt nya koncept erbjuder vi möjligheten och flexibiliteten att utifrån företagens egna önskningar och behov undersöka bland sin utvalda målgrupp, berättar Malin Tengberg, projektledare för SveMas skräddarsydda undersökningar.


”Vi kan varmt rekommendera SveMas tjänster och produkter till alla som vill veta mer om sitt varumärke.”
Pernilla Holmgren, Marknadschef, HydX AB


Kontinuitet

En enda undersökning säger egentligen inte så mycket i en dynamisk verklighet. Den blir ett utgångsläge, en ögonblicksbild av ett verkligt skeende. Den största nyttan av undersökningar får företaget genom kontinuitet. Då får de nödvändig feedback vilket gör det möjligt att följa utvecklingen och eventuellt revidera marknadsaktiviteterna för att kunna uppnå det uppsatta målet. Kontinuitet är kvalitetssäkrande och en viktig del i ett företags utveckling. Detta är något SveMas kunder är väl införstådda med och väljer därför att följa upp sina resultat årligen.

Fakta

SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB

Tel: 031-750 87 00

E-post: info@svema.se

www.svema.se


Dela artikeln

Journalist

EMP

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor