European Media Partner

Hydrauliken i centrum för hållbar materialhantering

I Mellansel tillverkas utrustningar baserade på direkt hydraulteknik för bland annat gruv- och materialhantering. Höga startmoment och effekter gör att de lämpar sig väl för både stora och mer utmanande applikationer.

Om det handlar om enklare drift med fasta varvtal så är kanske elmotorer med tillhörande växellåda och frekvensstyrning det troligaste valet.

Tack vare den långa livslängden och moderna digitala övervakningssystem är maskintillgängligheten dessutom mycket hög.
– Våra Hägglunds drivsystem är väldigt pålitliga och erfarenheten visar att det är fullt möjligt att undvika driftstopp om man sköter service och underhåll på rätt sätt, konstaterar Uno Sundelin, Business Sector Manager för Mining&Materials Handling på Bosch Rexroth.

Fabriken i Mellansel var tidigare navet i Hägglunds Drives AB, men ingår sedan 2008 i Bosch Rexroth-koncernen. Försäljning i Sverige görs via Bosch Rexroths säljkontor i Älvsjö samt Örnsköldsvik där man också har en serviceverkstad avsedd för Hägglundsprodukterna.
– Att tillhöra Bosch Rexroth ger oss stärkta muskler. De tror mycket på vår verksamhet och tillsammans med dem har vi skapat en stark plattform för vidare expansion. Vår internationella närvaro har också ökat betydligt då vi nu finns representerade i ännu fler länder.

Han konstaterar vidare att Sverige är en relativt liten marknad i ett internationellt perspektiv då antalet gruvor inte är så många här. Deras största marknader inom gruvindustrin finns i Australien, Brasilien och Indien, för att nämna några stora gruvländer.
– Däremot tillhör Sverige de ledande nationerna när det gäller utveckling av gruvteknik. Eftersom våra drivlösningar finns med på viktiga positioner i dessa gruvor blir intresset stort för våra produkter även internationellt. Här i Sverige jobbar vi nära med exempelvis LKAB och Boliden men även Epiroc, berättar Pelle Sjölund, Sector Manager för Mining&Materials Handling på Bosch Rexroth.

Driftsystem är nödvändiga i en rad olika branscher. Detta är Regal väl medvetna om. Företaget strävar efter en säker och välfungerande vardag inom industrin, oavsett om man arbetar inom gruv-, jord-, havs- eller tillverkningsindustrin.

Innovativ teknik har förbättrat gruvproduktionen i många hundra år. ABB har förbättrat produktiviteten i svenska gruvor sedan 1800-talet. I modern tid har detta framför allt skett vid Aitik koppargruva i Norrbotten. Med hjälp av ABB:S automations- och kraftlösningar fördubblar Sveriges största koppargruva sin kapacitet.

Det finns olika drivtekniker som används för materialhanteringssystem och vilken man väljer beror bland annat på vilken typ av uppgifter systemet ska utföra.
– Om det handlar om enklare drift med fasta varvtal så är kanske elmotorer med tillhörande växellåda och frekvensstyrning det troligaste valet. Men när det gäller lite större utmaningar med krav på flexibla varvtal och behov av höga startmoment eller hög effekt så är lösningar som baseras på direkt hydraulteknik att föredra, konstaterar Pelle Sjölund.

En av de största fördelarna med de hydrauliska systemen är den höga tillgängligheten, vilket är speciellt viktigt för drivlösningar i Sverige där en stor del av produktionen sker under jord.
– Om vi tar exempelvis LKAB:s gruva i Malmberget, som når ett djup på 1250 meter, så är det avgörande att ett effektivt flöde av malm kan upprätthållas, det finns inget utrymme för driftsstopp. Där har vi installerat två Hägglundsenheter med en installerad effekt av 2 x 630 kW och en maximal kapacitet av 3000 ton per timme, berättar Uno Sundelin.

LKAB:s skäl till valet av drivlösning var krav på både en kompakt design och en maximal effektivitet som bygger på en inbyggd redundans och hög driftsäkerhet.

Då de hydrauliska systemen har en så lång livslängd innebär det att de inte behöver bytas så ofta, vilket skapar hållbara system. Moderna digitala övervakningssystem gör även att underhåll och service kan effektiviseras
– Vårt nya Hägglunds CMp-system håller kontinuerligt koll på status för systemets olika delar och känner av när någon del kan behöva servas eller bytas. Underhållet kan då ske planerat vilket gör att driftstopp kan undvikas, förklarar Pelle Sjölund.

Tack vare den typen övervakning håller systemet även ännu längre och blir både mer miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt. 

Dela artikeln

Journalist

Ylva Sjönell

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor