European Media Partner
Ibrahim Baylan är optimistisk om framtiden ENERGI

Ibrahim Baylan är optimistisk om framtiden

Ibrahim Baylan är optimistisk om framtiden. Klimatutmaningen blev ett av huvudområdena i höstens val och även om det egentligen rör de flesta valfrågor så hamnade Ibrahim Baylan (S) som energi- och samordningsminister mitt i debatten. Här ger hans sin syn på vad som har hänt och vad som bör hända.

”Cleantech är ett lika spännande som komplext område.”

Den extremt varma och soliga sommaren tillsammans med förödande bränder på en rad platser runt om i landet har nog inte gjort att klimatfrågan blivit mindre intressant. Tvärtom – ett redan hett ämne har med all säkerhet blivit ännu hetare. Som energi- och samordningsminister hamnar mycket av detta på Ibrahim Baylans (S) välfyllda skrivbord. Just energin är ju central i alla klimat- och hållbarhetsdiskussioner – det är där mycket av problemen finns och det är dit mycket av insatserna riktas. Trots det, ser Ibrahim Baylan ljust på framtiden.

Cleantech, eller ren teknologi, har därför tagit upp mycket av Ibrahim Baylans tid sedan han blev energiminister efter valsegern 2014:
– Cleantech är ett lika spännande som komplext område som dessutom bjuder på oanade möjligheter att lösa flera av de problem som vi nu står inför. Men det krävs mycket arbete på alla håll och kanter och det tar tid.

Och enligt forskarna är tiden en av de största utmaningarna vi har – så det gäller att agera och det med kraft. Detta är precis vad regeringen har gjort under mandatperioden, enligt Ibrahim Baylan:
– Vi har gjort mycket i alla led men man måste vara medveten om att när vi pratar Cleantech handlar det om stora, för att inte säga enorma projekt. Det är hela system som ska ändras eller förnyas och då går det inte att komma med hafsigt påkomna lösningar. Det har vi varken råd eller tid med.

LÄS OCKSÅ: Sveriges energiproduktion kan ställa om Europa! 

Arbetet som har gjorts och resultaten som uppnåtts gör att Ibrahim Baylan ser positivt på framtiden:
– Jag är faktiskt väldigt optimistisk inför framtiden i Sverige eftersom det känns som att utvecklingen går åt rätt håll.

Vad är då det enskilt viktigaste som ni har lyckats med under mandatperioden?
– Utan tvekan är det den blocköverskridande energiöverenskommelsen som slöts 2016. Jag ser det som en stor politisk framgång som kan påverka oss positivt under en lång tid framöver. Nu har vi något gemensamt att jobba med framöver, vilket givetvis är en förutsättning för att vi ska lyckas. Det är för stora och för omfattande frågeställningar för att ett block, oavsett vilket, ska kunna lösa det på egen hand, hävdar energi- och samordningsministern och fortsätter:


– Tillsammans kan vi lösa det här, det är jag övertygad om. Efter att ha bråkat i 45 år står vi nu plötsligt enade inför framtiden.

Energiöverenskommelsen som slöts 2016 mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med oppositionspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för energiförsörjningen. Det övergripande målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040.

En samsyn kring frågorna måste givetvis underlätta allt arbete, såväl nu som i framtiden. Oavsett valresultat så kan påbörjat arbete fortlöpa och kanske även accelereras. Det är både stora, dyra och tidskrävande omställningar som ska göras.
– Det handlar om att bygga en grundläggande infrastruktur och det kostar pengar och då måste förutsättningarna också vara anpassade därefter. Och eftersom vi befinner oss i Sverige har vi alla förutsättningar att lyckas. Sverige är en av de ledande nationerna inom forskning och utveckling och det ska vi utnyttja och se till att vi förblir, menar Ibrahim Baylan.

LÄS OCKSÅ: Det fossilfria samhället ställer högre krav!

Att Sverige är ett framgångsrikt land inom forskning och utveckling ser man inte minst på antalet start-ups i sektorn. Det placerar oss i den gynnsamma positionen att vi inte bara skapar hållbara lösningar, det leder också till nya företag och arbetstillfällen och dessutom produkter och lösningar som kan exporteras till andra områden.
– Eftersom vi ligger långt fram via alla de små steg vi har tagit gör vi ett avtryck, inte bara på den europeiska arenan utan även globalt, säger Ibrahim Baylan och förtydligar:

– Vi har visat att vi kan skapa rena energilösningar vilket gör att vi stolt kan förmedla ett budskap om att det faktiskt går att lösa energibehoven utan att förstöra miljön. Vi har ett moraliskt ansvar, inte bara vi utan alla i-länder, och då gäller det att vi tar det och visar andra hur man kan lyckas.

Målet om en hundra procent förnybar energiproduktion 2040 är lika nödvändig som det är offensivt satt. En naturlig frågeställning blir givetvis vad vi gör nu för att fortsätta resan mot det högt uppsatta målet:
– Målet är väl förankrat och vi sätter hela tiden upp delmål för att det ska bli överskådligt.

Att ställa om enligt energiöverenskommelsen kostar dock pengar, mycket pengar, men även här ser Ibrahim Baylan positivt på framtiden:
– Den blocköverskridande överenskommelsen ger långsiktighet vilket är bra ur ett finansieringsperspektiv. Samtidigt måste jag framhäva att den entusiasm jag upplever, kopplat till investeringar inom området, gläder mig oerhört mycket - det är en viktig drivkraft.

Nu är det bara att hoppas att såväl politiker som företagare och privatpersoner fortsätter på den inslagna banan – oavsett valresultat. Saker och ting brukar bli bäst med gemensamma ansträngningar. 

Fakta

Fakta:

Ibrahim Baylan och är född 1972 i en by i sydöstra Turkiet och uppvuxen i Norsborg utanför Stockholm och i Umeå. 2004-2006 var han skolminister i den socialdemokratiska regeringen, 2009-2011 partisekreterare för Socialdemokraterna. 2014 blev Ibrahim Baylan utnämnd till energiminister och vid regeringsombildningen våren 2016 till samordnings- och energiminister.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor