European Media Partner

Ica Supermarket Moheda- livsmedelsbutiken som tagit tydlig ställning för miljön


För Niclas Stenberg, som är handlare och driver Ica Supermarket i Småländska Moheda, är det något av en passion att hitta olika sätt att värna om miljön. Samtidigt vill han gärna stötta lokala företagare. För Niclas Stenberg är det lika självklart att köpa el som är närproducerad och förnybar som att köpa ekologiska och närproducerade grönsaker. Den energi hans butik förbrukar kommer därför från solpaneler på taket och från tre lokala vattenkraftverk.

”I dagsläget står solpanelerna för mellan 15 och 20 procent av butikens energi-förbrukning på årsbasis.”

En viktig del av Niclas Stenbergs filosofi som Icahandlare består i att på olika sätt gynna och stötta lokala leverantörer och företagare. 2017 valde han därför att börja köpa in lokalproducerad el från tre vattenkraftsanläggningar i närområdet via Bixias elavtal Bixia Nära Exklusiv.

Avtalet som Bixia erbjuder innebär att Ica Supermarket Moheda får köpa sin el direkt från några närbelägna kraftanläggningar. I Ica Supermarket Mohedas fall blev det tre mindre vattenkraftsanläggningar; Hulta Kvarn i Hjortsberga, kraftstationen i Torpsbruk och Östanåkra Kvarn.
– För mig är det lika självklart att köpa el som är närproducerad och förnybar som att köpa ekologiska och närproducerade grönsaker. Jag känner stolthet över att kunna dra nytta av allt det fina som produceras i trakten och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Tidigare visste jag inte att det fanns lokala elproducenter i mitt närområde, men när jag fick veta det kändes det helt naturligt att välja dem. Vattenkraft och solenergi känns dessutom som en riktigt bra kombination för vår del, säger Niclas Stenberg.

Det genuina miljöengagemanget bidrar även till att stärka Ica Supermarket Mohedas varumärke lokalt.
– Vår satsning på solpaneler och vårt medvetna val att enbart köpa närproducerad el har gett ett bra gensvar hos våra kunder. Många har förstås sett solpanelerna på taket och blir nyfikna på dem. För mig känns det självklart att göra vad jag kan för att bidra till en hållbar framtid, oavsett om det handlar om att montera solpaneler på taket eller att hitta olika sätt att minska matsvinnet, säger Niclas Stenberg.

Hans engagemang för miljön har även uppmärksammats i en av Mohedas grundskolor. Dit har Niclas Stenberg bjudits in för att föreläsa om Ica Supermarket Mohedas miljöarbete. Det är en inbjudan som både känns spännande och viktig eftersom det ger honom en möjlighet att föra vidare sitt miljöengagemang till nästa generation.

När Niclas Stenberg fick frågan om han kunde tänka sig att låna ut butikens tak till Bixia genom att låta dem installera solpaneler där tvekade han inte. Bixia ombesörjde alltifrån tillståndsansökan till nätanslutning, försäkring och installation och i augusti 2017 var solpanelerna monterade och klara på Ica Supermarket Mohedas tak. För Niclas Stenbergs del innebar överenskommelsen med Bixia att han fick tillgång till egenproducerad solenergi och samtidigt bidrar till samhällets hållbara energiomställning utan att behöva investera en enda krona. Med hjälp av Bixias erbjudande ”Solklart” blir vägen för företag som vill producera egen solenergi betydligt enklare och smidigare än om de själva ska ombesörja alltifrån finansiering till installation. Solklart är en fullservicelösning där Bixia tar helhetsansvaret för solcellsanläggningen, såväl innan som under och efter genomför installation. Det enda kunden förbinder sig till är att betala ett förutbestämt energipris per kWh under hela avtalstiden.
– I dagsläget står solpanelerna för mellan 15 och 20 procent av butikens energiförbrukning på årsbasis. Självklart producerar solpanelerna som mest energi på sommaren, men det passar oss bra eftersom det är den årstid då vår energiförbrukning är som högst. Det är energikrävande att hålla igång alla de frysar och kylar som behövs för att hålla varorna i en butik kalla. Samtidigt behövs kylsystem i hela butiken för att ge ett behagligt inomhusklimat under sommaren. Det känns bra att vi kan förbruka all den solenergi som panelerna på taket genererar, säger Niclas Stenberg.

Han har en långsiktig plan för Ica Supermarket Mohedas fortsatta miljö- och energieffektiviseringsarbete. Det första steget var att helt övergå till närproducerad energi, vilket han gjorde när han valde att köpa in el från de tre närbelägna vattenkraftverken. Nästa steg var att, med Bixias hjälp, montera solpaneler på butikens tak. Det tredje steget var att montera laddstolpar för elbilar i anslutning till butiken, vilket Niclas Stenberg gjort.
– Det fjärde steget i vårt miljöarbete är att byta ut våra befintliga frysar mot nya frysar med en annan typ av köldmedia. De köldmedia som används i våra befintliga butiksfrysar kommer att förbjudas år 2020. Under det kommande året planerar jag därför att investera i nya frysar. Det kommer i sin tur bidra till att butikens energiförbrukning minskar. I nästa steg planerar vi att byta ut butikens befintliga lysrör till energieffektiv LED-belysning, säger han. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor