European Media Partner

Intressanta utmaningar på Parker

Parker är ett globalt företag med huvudkontor i Cleveland, USA och har funnits i Sverige i 40 år och har sedan 2002 drivit framgångsrika traineeprogram. Jakten på talang fortsätter och för den som söker en flexibel arbetsplats med utrymme att växa, såväl lokalt som utomlands, är detta helt rätt plats att börja sin karriär på.

Under programmets gång sätter man tillsammans upp ett mål om var man ska placeras efter traineeprogrammets slut

Parker verkar inom rörelse och styrteknik. Med fem enheter i Sverige servar man kunderna på den svenska marknaden. Man finns även i ett stort antal länder runtom i världen. 

Traineeprogrammet löper över ungefär två år och man har hela tiden samma mentor. Det finns en tydligt utarbetad struktur vad gäller placeringarna av traineerna inom organisationen, men viss flexibilitet kopplat till rollen och individen.
– Vi försöker anpassa det efter önskemål och de möjligheter som dyker upp under programmets gång. Det pågår en ständig dialog med mentorn om var placeringarna ska göras. Som trainee blir man anställd inom Parker Sverige, inte inom en specifik enhet. Under programmets gång sätter man tillsammans upp ett mål om var man ska placeras efter traineeprogrammets slut, säger HR-Manager Ida Bertilsson. 


Programmet består av placeringar om vardera sex månader. De tre första perioderna planerar traineen tillsammans med sin mentor i starten av programmet. Den fjärde och sista placeringen beslutas om efter hand, då det finns möjlighet att redan efter de tre första börja arbeta, eller att välja en fjärde praktik som förbereder en för den framtida yrkesrollen. 

Styrkan och fördelen med Parkers traineeprogram är att bolaget verkar inom olika områden, finns över hela världen och fokuserar mycket på talang och utveckling av personalen. Det finns stor möjlighet till rörlighet om man är mobil, men även goda möjligheter till karriär inom en och samma enhet, för den som hellre vill stanna på en viss ort och utvecklas i sin roll.
– Det är vanligt att personer vill göra praktik i till exempel USA och Tyskland, detta i samband med placeringar över flera funktioner och enheter ger såväl ett helhetspersperspektiv och en internationell erfarenhet och det är en del i att detta program är så attraktivt.


Det saknas inte exempel på tidigare traineer som gjort strålande karriär inom Parker. Det finns många goda exempel på traineer på nyckelpositioner inom organisationen, bland annat chefer inom operations, HR, Lean, Controlling och Engineering.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor