European Media Partner

Investera i företagskrediter

Kreditinvesteringar är ett alternativ till att placera pengar på börsen och i banken. Låg ränta på obligationslån och osäkerhet vad gäller aktiemarknaden har gjort kreditinvesteringar än mer relevant. Att låna ut pengar på egen hand kräver dock stor kunskap och branschkunnande och inte minst löpande uppföljning av låntagaren. 

Svensk Kreditförmedling bistår med detta och riktar sig till dig som medveten investerare som vill bredda sin portfölj eller söker alternativ till börsen respektive överlikvida företag där företagets överlikviditet får arbeta och ge avkastning.

–  Räntorna på kreditinvesteringar mäter sig väl med en långsiktig avkastning på aktier men innebär en lägre risk då man definitionsmässigt står före aktieägarna för att få betalt”, säger Nils Revvik på Svensk Kreditförmedling. 


Kreditinvesteringar skiljer sig också på andra sätt från aktieinvesteringar och obligationsfonder.

–  När man analyserar aktier söker man efter snabb vinsttillväxt och snabb expansion medan man i en kreditinvestering söker stabila och säkra kassaflöden eller vinster och därmed god återbetalningsförmåga. Att investera i krediter till svenska företag har också fördelen att det bidrar till en utveckling av svenskt företagande och fler arbetstillfällen, säger Nils. 


Som investerare råder man själv över investeringsbeslut och som vid alla investeringar finns risk att förlora delar eller hela lånebeloppet.

Dela artikeln

Journalist

Julia Saaf

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor