European Media Partner

IOT tar över samhället

Digitalisering handlar om att implementera och integrera olika system för att automatisera informationsflöden. Som en del i digitaliseringen kopplar vi upp alltfler apparater till internet - Internet of Things (IoT)  

Tele2, välkänd mobiloperatör i Europa, med marknad i nio länder, driver också en helt annan affär - i bolaget Tele2 IoT AB. De globala IoT-tjänsterna nyttjas i över 160 länder och är en ren B2B-affär. Rami Avidan, VD på Tele2 IoT AB berättar mer om verksamheten: 

- IoT handlar i grund och botten om att koppla upp assets. En ny bil är till exempel ofta uppkopplad via två SIM-kort – ett så att räddningstjänsten kan lokalisera fordonet i händelse av en olycka eller nödsituation och ett som strömmar content i form av film och musik till surfplattor och telefoner. Tele2 IoT gör kommunikationsdelen och närbesläktade system. Ett annat exempel är taxibranschen där digitaliseringen har medfört att flödet av information och hela verksamheten har automatiserats. Du beställer via en app, information skickas från appen till bilen och sedan betalar du med appen. Det krävs en rad styr- och stödsystem kring SIM-kortet för att denna end-to-end-tjänst ska fungera. 

Tele2 IoT levererar horisontella tjänster, plattformar och infrastruktur som kan användas av vilken bransch som helst och som kan anpassas och byggas in i kundens egen infrastruktur. Visionen om hur affären kommer att utvecklas och hur IoT kommer att se ut i framtiden beskriver Rami såhär: 

- Om 10 år kommer vi inte att prata om IoT längre, det kommer att vara en självklar del av livet och vardagen. Automatisk kaffekokning, automatisk bilvärmare, automatisk information om ledig parkering etc. På samma sätt som IoT kommer att vara en självklar del av vardagen kommer det att vara en självklar del av din affär. Att i realtid få information om hur dina tillgångar eller kunder mår. Allt vävs samman till en enda stor informationskälla. 

Digitalisering drivs av viljan att skapa en starkare konkurrenskraft och strävan efter att bli mer effektiv. I Sverige har en av drivkrafterna bakom den digitala utvecklingen varit den hårda konkurrensen från tillverkningsländer med billig arbetskraft. Eftersom vi inte kan konkurrera genom att pressa priserna har digitaliseringen möjliggjort att vi kan hålla högre priser med hjälp av bättre kringtjänster och service. Företag slutar leverera enbart produkter och börjar leverera tjänster. Rami ser stora mervärden med att implementera denna typ av tjänst. 

- Jorden producerar råmaterial, men då konsumtionen är större än tillgången måste vi ha koll på resursutnyttjandet och se hur vi kan optimera resursförbrukandet på ett bättre sätt. De makroeffekter vi ser är befolkningsökning, att vi blir äldre, sjukare, och så vidare. Vi måste bli bättre på att lösa sjukvårdsproblem och kommunikation mer effektivt. Vi skulle kunna effektivisera hur vi producerar, förädlar, förpackar och konsumerar mat och minska matsvinnet genom att skicka ner mat som blir över till fattiga länder. Vi måste hitta exponentiella lösningar på exponentiella problem och digitalisering och IoT är en stor del av lösningen på dessa fenomen som genomsyrar hela samhället. 

Inom sjukvården skulle digitaliseringen kunna förbättra effektiviteten i hur vi tar hand om äldre och sjuka. Rami tror att framtiden skulle kunna innebära virtuella ålderdomshem, där de äldre som föredrar det kan bo kvar hemma och ändå ha tillgång till social kontakt och möjlighet till hjälp när de behöver. Likaså bör telefonen kunna förmedla basinformation om patienterna till sjukhuset direkt från ambulansen vid olyckor. Personer med diabetes kan redan nu i vissa landsting själva mäta sina insulinvärden och vara uppkopplade mot sjukvården.

- Det handlar om att allokera resurser och pengar. All nödvändig teknik för att kunna lösa allt detta finns redan. Det gäller att hitta en balans mellan privat och offentlig sjukvårdssektor och lösa frågan om vem som ska bekosta detta. 

Rami menar att det i nuläget byggs för mycket silolösningar, att man implementerar smarta lösningar för en funktion istället för att ta ett helhetsgrepp och försöka lösa många utmaningar på en gång. 

- Det finns stora möjligheter att implementera holistiska lösningar och uppnå smarta städer! Se bara på smarta fastigheter, med automatisk dimning av fönster, energieffektivitet, solceller och uppkopplade system. De som säljer fastigheter kommer i framtiden även att börja sälja tjänster som Internet, TV och content, matleverans, bilpool, tvättservice, transport etc. Med uppkopplade maskiner kan leverans av tvättmedel och diskmedel skickas automatiskt till de boende när det börjar ta slut. Vi lever i en spännande tid av förändring. Vi måste bli bättre på att hantera förändringar, för det är så vi kommer att klara oss.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor