European Media Partner

IT-jätten vill rita om den digitala spelplanen

Under många år har Sverige legat långt framme inom flera områden, inte minst digitaliseringen. Men precis som inom så många andra områden går utvecklingen overkligt snabbt framåt och då gäller det att hänga med. Sigma IT Consultings VD Lars Kry vet vad som krävs.

Nu måste vi bestämma oss

Det är nog få som tvivlar på att vi i Sverige är framstående, för att inte säga ledande, inom IT och digitalisering. Flera fantastiska och numera världskända företag, en hög generell digitaliseringsfaktor tillsammans med ett över lag välfungerande samhälle är tydliga indikationer på att så är fallet. Samtidigt som det här av naturliga skäl ger oss oanade framtidsutsikter måste vi också se upp så att vi inte missar det berömda tåget. Lars Kry, VD på Sigma IT Consulting, som jobbar med att förverkliga och iscensätta digitaliseringens möjligheter, tror att vi står vid ett avgörande vägskäl och att det är hög tid att välja den framtida färdvägen:

– Det viktigaste är att vi sätter en tydlig agenda för framtiden, att vi bestämmer oss hur vi ska ta oss framåt – vad vi faktiskt vill bli. Ska vi satsa fullt ut på digitaliseringen med allt vad det innebär eller ska vi låta bli? Och även om svaret på den frågan borde vara ganska självklar, speglar inte riktigt utvecklingen i Sverige att så är fallet.

Innebär detta då att Sverige inte redan befäst positionen som den framstående IT-nationen för all framtid? Kommer Sverige inte alltid att vara en av de ledande aktörerna på den globala scenen vad det gäller IT, digitalisering, artificiell intelligens samt automation?

– Vi står inför en rad utmaningar som vi måste identifiera och agera på. Det viktigaste är som sagt att vi fastställer vår önskade framtida position och sedan arbetar utifrån det, förklarar Lars Kry och utvecklar:

– Det är inom den här sektorn som arbetstillfällen skapas, och agerar vi inte nu kommer vi inte att kunna erbjuda lika många jobb framöver. Samtidigt innebär detta att om vi tar tag i våra utmaningar så har vi alla möjligheter i världen att både behålla och dess utom stärka vår position som en framstående IT-nation.

Det gäller alltså att skyndsamt förvandla utmaningarna till möjligheter och då behöver samverkan mellan samhället, akademin och näringslivet bli än bättre och än mer effektivt.

Enligt Lars Kry handlar det mycket om att locka nya individer till branschen:

– I dag är det ett stort behov av IT-resurser. Vi måste helt enkelt öka intresset för vår bransch, vi måste få unga personer att inse att detta är en spännande bransch. Vi måste locka betydligt fler kvinnor och vi måste se till att lösa arbetskraftsinvandringen som just nu inte fungerar särskilt väl. Den ofta missvisande bilden av en mansdominerad och lite nördig bransch måste tvättas bort en gång för alla och i stället förmedla ett budskap om en spännande, integrerad framtidsbransch där utvecklingen och de häftiga jobben finns.

Här vill Lars Kry se en snabb och avgörande åtgärd:

– Vi måste in med kodning och programmering tidigt i undervisningen och då inte som en tillämpning i hur man använder digitaliseringens möjligheter utan konkret programmering som ämne, precis som svenska eller matematik. Detta är en mycket viktig del av vår framtid och då måste det också få sin egen plats. I den nya läroplanen finns programmering medtagen men inte som ett eget ämne. Man har istället beslutat att programmering ska ingå som en del i matematik och teknik samt att man inom övriga ämnen ska tillämpa digital kompetens. Det är ett jättebra första steg men det räcker inte – det behövs mer, i större omfattning och i snabbare takt. Jag vill gärna se att man redan i nio till tolv års ålder har programmering på schemat en gång i veckan – det behöver bli en naturlig del av skolarbetet.

Lösningarna finns alltså inom räckhåll, men åtgärderna behövs nu. En färsk rapport indikerar att vi i en relativt snar framtid kan stå inför det faktum att vi saknar uppemot 70 000 personer med den relevanta kunskap och utbildning som behövs.

Lars Kry som personligen drivs av att jobba för en bättre morgondag ser oanade utsikter med den digitala utvecklingen, inte minst vad det gäller just potentialen att med hjälp av samhällsbyggande skapa förbättrade möjligheter för alla framöver.

– Digitaliseringen påverkar vårt framtida välstånd – titta bara på vårdsektorn. En digitalisering inom vården skapar inte bara enorma hälsoeffekter utan bidrar framför allt till ökad livskvalitet då betydligt fler personer kan göra egna val som t.ex. att bo på landsbygden, då mycket av vården kan skötas digitalt och det bidrar till ett levande samhälle. Folk slipper pendla 20 mil för ett besök på en vårdcentral.

De positiva hälsoeffekterna är bara en fördel. En digitalisering av vården kan innebära stora kostnadsbesparingar och därmed effektivisera hela vårdapparaten.

– Samtidigt sitter vi nu, i och med digitaliseringen, på mängder av data som vi måste nyttja på bästa sätt och det görs lämpligast digitalt. Även här kan vi skapa stora vinster på såväl individ- som samhällsnivå, menar Lars Kry med tillförsikt.

Även våra hem kommer framöver att bli allt mer uppkopplade och därmed integrerade med omvärlden.

– Våra hem kommer att bli smarta hem, där mycket av våra vanliga prylar och system är uppkopplade och sammankopplade. Vi kan optimera användningen och tex få ökad energieffektivisering med positiv miljöeffekt.

Allt detta händer här och nu och det går rasande snabbt, men Lars Kry vill ändå lyfta blicken och titta längre fram.

– Vi måste också planera kring utvecklingen av artificiell intelligens och automatisering, något som redan idag gör sitt intrång på allt fler områden. Hur agerar vi då? Det är ett verktyg med fantastiska möjligheter, både på gott och ont. Vad händer när vi en dag ser att flera av dagens arbeten utföras av datorer och robotar? Det kommer med all säkerhet att hända, och då ska vi ha en plan - och en bra sådan.

En spännande och på många sätt omvälvande utveckling väntar oss och då blir strategiskt planeringsarbete och samverkan helt avgörande. Vi vill ju faktiskt även framöver vara med och leda utvecklingen – inte bara titta på. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor