European Media Partner

IUC Syd arbetar för industrins utveckling och konkurrenskraft

Svensk industri står inför stora utmaningar men också möjligheter. Det handlar om allt från digitalisering till nya affärsmodeller men också hur man når ut till nya kunder runt om i världen. IUC Syd uppgift är att fungera som en utvecklingspartner och mötesplats för industriell utveckling och tillväxt med främst små och medelstora företag i fokus.

Digitalisering och automation, hållbar produktion, kompetensförsörjning samt forskning och innovation är de fokusområden som lyfts fram in regeringens strategi ”Smart Industri”, med syfte att öka svensk industris konkurrenskraft.
– Vi på IUC – Industriella Utvecklingscentra – arbetar med industriföretagens utmaningar kring dessa och andra utvecklingsområden. I dag finns vi på 14 platser runt om i Sverige, säger Jenny Bramell som är VD för IUC Syd. Vi är en medlemsorganisation för industriella företag, i vårt fall Skåne, och vi skapar mötesplatser för lärande och utbyten mellan företag, forskningsinstitut, branschorganisationer och offentliga organisationer.

IUC Syd har för närvarande ett 70-tal medlemsföretag i vitt skilda branscher, allt från små företag till stora internationella koncerner.
– Intresset för det vi gör är stort och växande, fortsätter Jenny Bramell, vi fyller en viktig roll i det industriella ekosystemet. Många brottas med samma problem och ser värdet av att ha en gemensam mötesplats att diskutera frågeställningar som alla i dag på ett eller annat sätt måste förhålla sig till.

Mer aktuellt än någonsin är hur digitaliseringen kommer att påverka industrin.
– Digitaliseringen ställer nya krav. Både när det gäller produktion och affärsmodeller. Gamla sanningar gäller inte längre eller måste åtminstone omvärderas för att man ska kunna hänga med i den allt snabbare och tuffare konkurrensen i en värld som blir allt mer internationell.


Ett annat område
 som allt fler företag upplever som särskilt bekymmersamt är att hitta medarbetare med rätt kompetens.
– Kompetensförsörjning är i många branscher ett stort problem, som i sin förlängning kan hindra eller bromsa ett företags utveckling. Jobben finns, men kompetensen för att kunna ta jobben saknas ofta bland de som står till förfogande på arbetsmarknaden. Framför allt saknas intresse hos unga att se industrin som en framtida karriärmöjlighet.

Grundpelarna i IUC:s verksamhet är tillväxtanalyser ute hos företagen, kunskapshöjande seminarier och workshops samt utvecklingsprogram inom om olika områden som; digitalisering, internationalisering, strategisk kompetensförsörjning, innovationsledning med mera.
– Alla är välkomna att kontakta oss för en inledande dialog och utifrån företagens behov kan vi sedan koppla olika insatser och kontakter. Att vi inte är en vinstdrivande organisation gör oss till en neutral partner förklarar Jenny Bramell.
– Att ge företagen god omvärldskunskap inom olika områden är bland det viktigaste vi kan göra och varje år arrangerar vi därför konferensen TECHDAY som är en uppskattad träffpunkt för industri- och teknikföretag. Arrangemanget hålls i år den 26 september på S:t Gertrud i Malmö. Temat för året är ”industriell revolution” och det bjuds på en rad framtidsspaningar med mycket kompetenta föreläsare.
– Det handlar om hur etablerade värdekedjor stöps om, men också om nya konkurrenter som uppstår och som producerar, distribuerar och säljer med hjälp av nya affärsmodeller. Ett annat område som står allt mer i fokus är den cirkulära ekonomin och ny produktionsteknik som helt kan förändra branscher och skapa ny typ av konkurrens, avslutar Jenny Bramell.

IUC Syd arbetar för industrins utveckling och konkurrenskraft

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor