European Media Partner

”Jag möter en stark framtidstro i Östergötland”


Det finns gott om kompetens av olika slag i Östergötland. Fler internationella företag får därför upp ögonen för regionen, vilket ger direkta resultet för länets små och stora företag. Landshövdingen, Elisabeth Nilsson är stolt.

Det är nu sju och ett halvt år sedan, 2010, som Elisabeth Nilsson tillträdde som landshövding för Östergötland. Sedan dess har hon genom sin kontakt med olika aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och det offentliga på nära håll sett hur regionen kontinuerligt rört sig i en positiv riktning. Som chef för Länsstyrelsen Östergötland jobbar hon tillsammans med sin organisation för att skapa mötesplatser som bidrar till att regionens företag kan utveckla sina affärer och där igenom öka länets tillväxt.
– Östergötland har alltid haft goda förutsättningar men jag upplever en allmänt större optimism i regionen i dag än vad jag mötte när jag tillträdde 2010. Inte minst möter jag en stark framtidstro och en investeringsvilja i hela länet.

Av tradition är Östergötland ett starkt industrilän med många stora, globala spelare som SAAB, Väderstadsverken, Toyota och Siemens som tillsammans investerat miljarder i regionen.
– Samtidigt finns här också många små och medelstora bolag som konkurrerar på en internationell arena med avancerade produkter och tjänster. Mycket tack vare Linköpings Universitet är Östergötland dessutom numera ett av Sveriges starkaste nav inom informations- och kommunikationsteknologi, gröna näringar samt miljöteknik.

De många kompetenserna i regionen är internationellt eftertraktade, tillägger hon. Genom att marknadsföra regionen utomlands kan fler utländska aktörer upptäcka Östergötland, samtidigt som fler regionala företag får en chans att påbörja sin exportresa. I början av 2017 besökte Elisabeth Nilsson, utsedd till delegationsledare, tillsammans med representanter från Linköpings kommun, Cleantech Östergötland samt två miljöteknikföretag till Thai Nguyen i Vietnam.
– Intresset för svenska investeringar och miljötekniklösningar innebär stora affärsmöjligheter, särskilt som klimatfrågor kommer att få ett allt större fokus även framöver, säger Elisabeth. Länsstyrelsen Östergötland kan genom våra goda samarbeten med näringsliv och organisationer, även utomlands, bidra till att viktiga kontakter knyts.

På hemmaplan är en av de viktigaste samhälls- och näringslivsfrågorna integrationsutmaningen. Länsstyrelsen Östergötland har i sitt integrationsuppdrag en samordnande och koordinerande roll gentemot länets tretton kommuner avseende flyktingmottagning och uppföljning.
– Utmaningen kan också innebära goda möjligheter för regionens tillväxt. Parallellt som en god konjunktur och generationsskiften på arbetsmarknaden har lett till kompetensbrist har många nyanlända svenskar med varierande utbildningsbakgrund påbörjat sin etableringsresa i regionen, säger Elisabeth.

Regionen måste snabbt kunna ta emot och integrera asylsökande och människor med uppehållstillstånd för att undvika utanförskap men också för att ta tillvara på väl behövd kompetens. Runt om i regionen pågår en mängd satsningar som erbjuder stöd att bygga nätverk eller på annat sätt komma i kontakt med näringsliv och arbetsmarknaden.
– Förutsättningarna i kommunerna skiljer sig åt men vi kan alla medverka till en god samverkan och samsyn på integrationsarbetet för länet. Vi måste anpassa våra system för att bättre ta tillvara på den kompetens nyanlända för med sig. Östergötland med vår positiva utveckling, vår goda samarbetsförmåga och vårt starka näringsliv har här mycket att bidra med, men också mycket att vinna, avslutar Elisabeth.

Elisabeth Nilsson, Landshövding Östergötland

Dela artikeln

Journalist

Elisabeth Nilsson

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor