European Media Partner
Sven Erik Östberg, landshövding i Stockholm SAMHÄLLE

Landshövdingen: Jag summerar min tid i Norrbotten

Vad är det som gör att en region utvecklas i positiv riktning? Ja svaret på den frågan kan innehålla många olika vinklar beroende på vem som svarar, men också kanske var man befinner sig. Som nyutnämnd Landshövding i Norrbotten den 1 oktober 2012 fick jag efter hand ta del av och även verka i det norrbottniska utvecklingsarbetet. Ett stort län till ytan, men sparsamt befolkat om man jämför med de flesta andra regioner i Sverige.

Det som slog mig väldigt tidigt var att här fanns det kluster och verksamheter som var inställda på att verka tillsammans för att nå resultat i positiv riktning. En av de allra viktigaste parametrarna för en positiv utveckling i Norrbotten under den tid jag var verksam där var Luleå Tekniska Universitets engagemang. Ett universitet som hade och har en tydlig profil att vara en tydlig part i det regionala utvecklingsarbetet tillsammans med Länsstyrelsen, länets kommuner, det lokala näringslivet på senare tid även Region Norrbotten.

Jag vet inte hur många möten jag hade tillsammans med Universitetets dåvarande rektor Johan Sterte under mina år som Landshövding, men vi sågs i något forum i princip under varje vecka. Det kunde handla om tillväxt strategi, olika forskningsobjekt inom gruvindustrin, biltestverksamheten, järnvägstransporter, utbildningsåtgärder, besöksnäringen och rymdteknik uppe i Kiruna, ja listan kan göras väldigt lång och de uppräknade områdena får utgöra exempel på det engagemang som Universitetet haft och har i denna del av vårt land.

Ett avgörande ögonblick för en ny nivå av positiv utveckling under senare år var beslutet om Facebooks byggande av sin första datahall i Luleå. Många var inblandade i det förarbete som ledde fram till ett positivt beslut. Allt ifrån kontakter direkt med bolaget, men också beredande av markfrågor, miljötillstånd, elkraft, personal ja även här kan listan göras lång. En viktig spelare i detta arbete var naturligtvis dåvarande kommunalrådet Karl Petersen.

Efter det första beslutet med Facebook etablering har det sedan hänt en rad av nya etableringar inom denna sektor. Dels från Facebooks sida, men också en rad av andra aktörer med datalagringsbehov då med placeringar också i andra kommuner i Norrbotten. Avgörande för denna positiva utveckling på detta område är naturligtvis också statsmakternas beslut om sänkt energiskatt för datalagring i nivå med övrig tung energikrävande industri.

Kontakter togs om detta med samlad kraft från länet efter noga förberedelse direkt med berörd minister. Det hela ledde till en utredning på området, som till sist mynnade ut i ett beslut. Även här visade det goda samarbetet på hemmaplan mellan olika aktörer ge ett gott slutresultat för länets utveckling.

Jag lämnade Norrbotten som Landshövding den första februari i år. Blickar jag tillbaka vad som hänt, representerat av de händelser jag ovan nämnt så känner jag stolthet över Norrbottens utveckling. Gott samarbete! Ett driv att vilja framåt! Vetskapen om att det blir inget om vi inte tillsammans gör något som ledstjärna har skapat en god grund för fortsatt positiv utveckling in i framtiden. Själv känner jag tacksamhet över att få vara en del av detta under drygt fem år. Sven-Erik Österberg

Fd. landshövding Norrbotten,

Numera landshövding i Stockholm

Dela artikeln

Journalist

Sven Erik Östberg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor