European Media Partner

Järnvägen erbjuder framtidsyrke


Sveriges infrastruktur är livsviktig för att människor, råvaror och livsmedel ska kunna transporteras över hela vårt avlånga land. Men för att framtidens hållbara och klimatsmarta järnvägsnät ska utvecklas, behövs kunnig personal. 

Att järnvägen är ett klimatsmart och hållbart transportsätt är svårt att argumentera emot. Men för att det svenska järnvägsnätet ska kunna hålla hög kvalitet, krävs det kunnig och kompetent personal. Den utbildas på Trafikverkskolan­.

Skolan är en del av Trafikverket och tillhandahåller utbildningar för myndigheter, kommuner – och är dessutom Sveriges största leverantör av järnvägsutbildningar till branschen. Utbildningarna, som har sin utgångspunkt i Ängelholm spänner från uppdragsutbildningar för branschen till YH-utbildningar och högskolekurser.
– Här får man möjlighet lära sig järnvägsorienterande yrken och järnvägens grundläggande tekniker: Från hur vi utformar spåret, till tekniken som järnvägen drivs med, till signalsystemen som olika delar av järnvägen använder för att kommunicera med varandra, säger Markus Gustavsson, som är utbildare på Trafikverkskolan.


En av de viktigaste utbildningarna, är den treåriga högskoleutbildning till järnvägsingenjör, som genomförs i samarbete med Lund Tekniska Högskola. Utbildningen passar dig som vill vara med och bidra till en grönare, smidigare och säkrare samhällsutveckling.
– Det som är unikt med utbildningen är att vi skiftar mellan teoretiska och praktiska moment. Studenterna får möjlighet att praktisera sina kunskaper, eftersom vi har en hel bangård vi kan använda oss av. Det ger studenterna en större förståelse inför hur verktygen fungerar, vilket säkerställer att de tar rätt beslut när de kommer ut i arbetslivet.

Efter examen går studenterna en ljus framtid till mötes. Studenterna får en bred teknikutbildning som är unik i Sverige, därför är deras kunskaper eftertraktade. Eftersom lärarna kommer från hela branschen, vilket ger studenterna förförståelse för hur hela branschen fungerar.
– Meningen med eleverna är att de ska förstå sig på hur teknikerna förhåller sig till varandra. Studenterna blir intressanta för aktörer i hela branschen.

Statistiken talar för sig själv. Markus berättar att majoriteten av studenterna får sina första jobberbjudanden redan innan utbildningen är avklarad.
– Vi försöker vara tydliga mot studenterna att det hjälper dem i längden om de slutför utbildningen innan de hoppar in i arbetslivet, avslutar han.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor