Weekly News

Jobbet som trainee ger henne nu möjlighet att påverka framtidens samhälle

Elisabet Spross började som trainee på Trafikverket. I dag är hon utredningsledare och ställföreträdande enhetschef. Det kanske inte låter som den flashigaste karriären. 
– Men det är precis vad det är. Speciellt om man vill arbeta med samhällsutveckling, säger hon.

– I mitt fall blev det som sagt Borlänge, där Trafikverket också har sitt huvudkontor.

Innan Elisabet Spross, 32 år, började som trainee på Trafikverket hade hon uppfattningen att jobba på en statlig myndighet var mossigt och gammaldags.
– Men det visade sig vara alldeles fel, något som överhuvud taget inte stämde med verkligheten, säger hon nu med facit i hand. Sanningen är att Trafikverket måste vara en av Sveriges absolut mest spännande arbetsplatser.

– I alla fall om man är intresserad av samhällsplanering och vill vara med och påverka hur våra samhällen utformas.

Egentligen hade Elisabet Spross planerat att satsa på en akademisk fortsättning. Tanken var att hon skulle doktorera efter att ha tagit sin masterexamen i samhällsplanering vid Uppsala universitet.

Men av olika anledningar blev det inte så.


I stället började hon se sig om efter arbete, men hade svårt att riktigt bestämma sig för vad hon ville jobba med. Det var också i den vevan hon fick syn på Trafikverkets traineeprogram och tyckte att det verkade så intressant att hon bestämde sig för att söka, trots mossighetsstämpeln.
– Och det gick vägen, säger hon. 

Konkurrensen var tuff med runt 2 500 sökande. Men efter diverse tester, intervjuer och annat var hon en av de 13 som togs ut till det årets traineeprogram.
– Redan under uttagningsprocessen kände jag att det här var något som jag gärna ville göra, och när jag fick beskedet att jag blivit antagen kändes det helt fantastiskt kul, fortsätter Elisabet Spross. 

Väskor och sambo packades och flyttlasset gick till Borlänge för åtminstone 18 månader, den tid som traineeprogrammet varade. I dag omfattar traineeprogrammet 12 månader.
– Men jag visste redan då att jag förmodligen skulle stanna inom organisationen ett tag till. Som trainee på Trafikverket får man direkt en tillsvidareanställning och man kan hamna lite varstans i Sverige beroende på var den tjänst man sökt finns. 

– I mitt fall blev det som sagt Borlänge, där Trafikverket också har sitt huvudkontor.


Den utbildning som Trafikverkets traineeprogram innehåller omfattar två delar, dels en gemensam för alla traineer, dels en individuell som man utformar tillsammans med sin handledare.

Den gruppgemensamma utbildningen omfattade många olika delar, till exempel järnvägsteknik och vägteknik med också kurser i ledarskap samt ett stort antal studiebesök runt om i hela landet på Trafikverkets olika verksamheter.
– Dessutom fick vi göra studiebesök hos andra aktörer inom samhällsbyggnad, till exempel Näringsdepartementet, andra myndigheter och olika branschföretag, berättar Elisabet Spross.

– I traineeprogrammet ingår också en period då man är utomlands. För min del var jag under sex veckor i Vientiane, Laos huvudstad, där jag arbetade med lösningar för ökad trafiksäkerhet och en bättre vägtrafikledning. Det var naturligtvis spännande men framför allt lärorikt.

Väl hemma i Sverige igen och efter fullgjort traineeprogrammet började hon arbeta som analytiker och utredare i Borlänge.

Men efter några år flyttade Elisabet Spross till kontoret i Solna och fick en ny befattning som utredningsledare.

I dag arbetar hon i huvudsak med strategiska samverkansarbeten där man ser till hela Sveriges transportsystem och i huvudsak med att öka andelen hållbara transporter och utvecklandet av det man brukar kalla smarta städer. Det handlar om allt från hur man kan utveckla kollektivtrafik och cykling till elbilar och längre fram system för självkörande bilar, men också om hur man genom myndighetssamverkan eller andra aktörskonstellationer kan uppnå största möjliga nytta för ett hållbart transportsystem, för att ta några exempel.
– Den digitalisering som vi ser nu är bara början på något mycket större och mer omfattande. Men det är viktigt att vi ser digitaliseringen som ett verktyg för ett mer tillgängligt och hållbart transportsystem och inte som en lösning i sig. Det viktiga är att människan är i fokus i utformandet och att vi säkerställer tillgängliga resor och transporter för både människor och gods.

Elisabet Spross framhåller återigen att Trafikverket är en spännande arbetsplats som fler borde få upp ögonen för.
– Och det är inte det minsta mossigt. I stället är det en otrolig förmån att få vara med att både påverka och utveckla framtidens infrastruktur, både genom framtidsvisioner och problem som måste få en omedelbar lösning, framhåller hon. 

– På Trafikverket ansvarar vi för allt från den långsiktiga planeringen av alla fyra transportslag – väg, järnväg, luftfart och sjöfart till byggande och drift av det statliga väg- och järnvägsnätet. Detta påverkar många människor och har stor betydelse för att samhället ska fungera med allt från person- till godstransporter.

Det kanske inte så många heller känner till är att det finns över 150 olika yrken inom Trafikverket och att över 8 000 människor arbetar där. Men också att Trafikverket står inför att många medarbetare under de närmaste åren kommer att gå i pension och att behovet av nyanställningar därför är stort.
– Att börja som trainee är ett bra sätt att få en inblick i hela verksamheten. Därför tycker jag definitivt att fler ska ta tillfället att söka till nästa traineeperiod, avslutar Elisabet Spross.

Fakta

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige, där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Läs mer på www.trafikverket.se/trainee

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

European Media Partner

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor