European Media Partner

Kommun satsar på digital inkludering

Många äldre upplever ett digitalt utanförskap, vilket Torsby kommun vill ändra på genom Torsby DigidelCenter.

Torsby kommun har tidigare arbetat med att öka kommuninvånarnas digitala kunskaper. Detta genom bland annat projektet Betalbokbussen, där besökare kunde få hjälp och undervisning i digitala betalmetoder. Som en fortsättning på detta arbete öppnades i mars 2019 Torsby DigidelCenter i samarbete med Internetstiftelsen.

– Vi ser att intresset för det digitala är stort, även om många ibland känner sig tvingade att lära sig den nya tekniken, säger Henrik Svensson, projektledare för Digidel Torsby. Det är då viktigt att belysa hur digital kunskap ökar individens självständighet. Med bara en telefon kan du ta kontroll över alla dina myndighetsärenden, bankärenden och inköp. Något som är extra viktigt på landsbygden där lokalkontor och butiker blir allt färre.


DigidelCenter som koncept har kunskapsförmedling som sin kärna vilket gett kommuner fria tyglar att utveckla sitt DigidelCenter utefter kommunens egna förutsättningar. Torsby är en glesbefolkad landsbygdskommun där cirka en tredjedel av befolkningen är över 65 år. Det digitala utanförskapet är mycket stort, framför allt hos de äldre, berättar Henrik.

– Vi valde därför att Torsby DigidelCenter skulle lägga individens kunskapsutveckling i fokus. För oss var målet att sprida och höja de basala kunskaperna runt den digitala tekniken. Hur man hanterar sin e-post, BankID, betalar räkningar och söker information. Vi ville höja lägstanivån och erbjuda en trygghet till de som känner sig allt mer utanför i vårt mer och mer teknikbaserade samhälle. 


DigidelCenter i Torsby har utgått från kommunens bibliotek där man funnits på plats för personliga möten, samt hjälp och rådgivning rörande vardagliga tekniska frågor. Man har också samarbetat med lokala föreningar och gjort besök runt om i kommunen. 


DigidelCenter erbjuder också föreläsningar och kurstillfällen. Innan coronapandemin fanns DigidelCenter tillgängligt fyra dagar i veckan. I dagsläget har man halverat arbetstiden och tvingats göra övriga anpassningar efter rådande omständigheter. Efterfrågan på teknisk lärdom är dock fortsatt hög och behövs, menar Henrik.

– Vi ser att det är personkontakten som ligger i fokus. Invånare behöver inte imponeras av avancerad teknisk utrustning – de vill mycket hellre träffa en person som lugnt och öppen-hjärtigt kan förklara hur deras mobiler fungerar, säger Henrik. DigidelCenter behöver därför inte vara en dyr satsning för en kommun. Har man rätt personal så har man allt som behövs.


digidel.se


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor