European Media Partner

Krafttag för att nå återvinningsmålen

Svensk Dagligvaruhandel genomför en mängd initiativ för att uppnå materialåtervinningsmålen och VD Karin Brynell är tydlig med att vi behöver samla in mer plast.

Vi behöver uppmuntra folk till att börja samla in plast.

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag gjort ett gemensamt åtagande: 2030 ska alla plastförpackningar som sätts på marknaden vara tillverkade av antingen fossilfritt eller återvunnet material och redan 2022 ska alla plastförpackningar vara återvinningsbara. Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel, ser ljust på framtiden och förklarar att medlemmarna har höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Men det finns utmaningar kopplat till målen.
– Som det är nu samlar konsumenterna in alldeles för lite plast. Vi svenskar är jätteduktiga på att samla in och återvinna glas, metall och tidningar och har gjort det under en lång tid, men vi behöver bli lika duktiga på att samla in plast och kartong, säger hon.

– En annan utmaning är att alla förpackningar vi sätter på marknaden måste vara materialåtervinningsbara. Men vi
måste hitta förpackningar som inte gör att det blir på bekostnad av matsvinn.


Vissa restriktioner gör att återvunnen plast inte får användas till livsmedelsförpackningar, men den går utmärkt att använda till andra plastartiklar som leksaker eller städprodukter.
– Vi försöker vara med och öka efterfrågan på den återvunna plasten och själva också
bidra genom att efterfråga återvunnen plast till våra produkter.
En stor del av alla plastbärkassar är redan av återvunnen plast, säger Brynell.

Svensk Dagligvaruhandel genomför tillsammans med FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) en mängd initiativ för att nå återvinningsmålen. Dels arbetar de med att införa ett enhetligt märkningssystem på alla förpackningar som visar hur man ska sortera och dels har handeln tillsatt en förpackningsgrupp som ser över sortimentet och vilka produkter som är gjorda av återvinningsbara material. FTI har också tagit fram en plastguide till producenterna som tydligt visar vad som är återvinningsbart och inte.
– Som ett extra incitament har vi dessutom infört en differentierad förpackningsavgift, så från den första april 2019 så kostar det lite mer att sätta en icke återvinningsbar förpackning på marknaden, säger Karin Brynell.

Svensk Dagligvaruhandel har via Svensk Plaståtervinning varit med och investerat i en sorteringsmaskin för plast. Den ligger i Motala och är Europas största och mest moderna sorteringsanläggning. Efter sorteringen fraktas plasten till bland annat Tyskland för tvätt och granulering.
– Vi önskar att vi kunde få statligt stöd för att bygga en tvätt- och granuleringsbyggnad i Sverige också, förklarar Karin.

Till sist vill Karin Brynell lyfta regeringens nya reform för fastighetsnära insamling. Den innebär att källsorteringen direkt i anslutning till Sveriges bostadsfastigheter ska byggas ut. Hon är positiv till höjda ambitioner, men inte i den utsträckning som nu är föreslaget. Det är inte försvarbart, varken av miljöskäl eller kostnadsmässigt.
– Vi kan förstå att man vill bygga ut den fastighetsnära insamlingen med plast och kartong, men tycker att man ska hålla glas, metall och tidningar separat för det fungerar redan väldigt väl i dag. 

Dela artikeln

Journalist

Emma D Markovic

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor