European Media Partner

Ladda Sverige!


Det går snabbt nu. För några år sedan var det en sensation om en granne hade en elbil. Om bara tio år beräknas vi ha omkring två miljoner stycken i Sverige.

Det är häftigt. Men också nödvändigt. Framtidens fordonsflotta kan inte drivas av fossila bränslen om vi ska klara klimatet. Både privatbilar, lastbilar och containerfartyg kommer att behöva elektrifieras. Det gäller också industrin. Just nu pågår oerhört spännande pilotprojekt hos SSAB, LKAB och Cementa där fossilbaserad produktion ska bli ren från koldioxid. Sker det, ligger svensk innovationskraft återigen i framkant.

Allt det här kräver enorma investeringar. Det kräver ny kärnkraft. När Vattenfall tog beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 var elpriset lågt. Förra året ökade priserna med 60 procent, och då har vi knappt börjat med elektrifieringen av fordonsflottan och den tunga industrin. Skulle Ringhals 1 och 2 stänga tappar Sverige 10 procent av elproduktionen.

Kärnkraftsmotståndet är en kvarleva från 1970-talet. Det var en tid med många usla politiska idéer. Det irrationella motståndet mot kärnkraft finns kvar på många platser i världen, inte minst i Sverige. Men när andra länder famlar efter metoder att ställa om energisektorn står Sverige där med en nästan helt fossilfri elproduktion. Det är en produktion som måste öka. Men vattenkraften är redan fullt utbyggd. Vind och sol saknar den leveranssäkerhet som kärnkraften ger.

Både Finland och Storbritannien bygger kärnkraftverk just nu. Det tyska exemplet visar varför. Det går inte att ersätta den fossila elen med förnybart om inte kärnkraften behålls. Mellan 2009 och 2017 lyckades Tyskland öka sin förnybara elproduktion med 118 procent. Men den fossila elproduktionen minskade bara 2 procent. Istället var det kärnkraften som nästan halverades. Tyskarna släpper också ut dubbelt så mycket koldioxid per person som svenskarna.

Det har varit val till Europaparlamentet. Energifrågorna var centrala. Dels vill unionen ligga i täten i klimatomställning, och då måste kolet bort. Dels är många länder beroende av Rysslands olja och gas, vilket skapar en instabil energiförsörjning och försämrar det säkerhetspolitiska läget. Sverige borde samarbeta med andra kärnkraftsländer, både i Europa och andra världsdelar, för att utveckla ett fåtal standardiserade kraftverk med en rimlig prislapp och byggtid.

Kristdemokraterna förespråkar en fri och öppen elmarknad med ökad konkurrens till nytta för kunderna. Vi vill säkerställa långsiktiga spelregler i energipolitiken genom att bygga ut det förnybara, fasa ut det fossila och ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. Vi vill planera för minst 200 TWh år 2045. Kärnkraft är helt nödvändigt för att detta ska bli verklighet.

Ebba Busch Thor,

Partiledare Kristdemokraterna

Dela artikeln

Journalist

Ebba Busch Thor

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor