European Media Partner
David Hofmann är VD för det kommunägda bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering Annons

Läget gör Eskilstuna hett för transporter och logistik

På bara några år har Eskilstuna, mitt i Mälardalen, blivit ett transport- och logistiknav att räkna med. Fler och fler företag flyttar sin verksamhet hit. Staden investerar mycket för att göra Eskilstuna än mer attraktivt. Mycket talar också för att man är på god väg att lyckas.


– Vi finns mitt i Sveriges mest köpstarka regioner.

Eskilstuna har på kort tid blivet ett av de hetaste naven för logistik och transporter. Det strategiska läget med närhet till Stockholm och övrig städer i Mälardalen är naturligtvis en förklaring.
– Med utgångspunkt från Eskilstuna når man drygt 3,5 miljoner konsumenter inom 60 minuter, säger David Hofmann som är VD för det kommunägda bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering.

– Vi finns mitt i Sveriges mest köpstarka regioner. En annan förklaring är infrastrukturen med närhet till såväl stora vägar som järnväg, vilket gör det enkelt och smidigt att både ta emot och distribuera gods som mellanlandar i Eskilstuna.

Allt fler företag har också på senare tid fått upp ögonen för Eskilstuna Logistikpark som ligger mitt mellan järnvägen och E 20 som passerar genom Eskilstuna.
– Senast i raden att etablera sig i området är danska Rockwoll Group som planerar att bygga en helt ny fabrik. Andra företag som etablerat sig är Arken Zoo och Teknikmagasinet som båda har Eskilstuna som utgångspunkt för sin butiksdistribution i hela Norden, berättar David Hofmann.

Han fortsätter:
– Andra företag som nyligen valt Eskilstuna som nav för sin distribution är Sportamore och Kitchen Time, båda e-handelsföretag. Ytterligare ett företag som etablerat sig är Arver Lastbilar som bygger en helt ny serviceanläggning.

Men det är inte bara det strategiska läget som gjort Eskilstuna hett. En annan starkt bidragande orsak är att kostnadsläget för exempelvis lager och distribution är allt för högt i Stockholm.
– Vi kan erbjuda både mark till en betydligt lägre kostnad och en hyresnivå för lager som är avsevärt lägre jämfört med Stockholm.


En annan faktor som enligt David Hofmann tydligt talar för Eskilstuna är den kombiterminal som finns i direkt anslutning.
– Den ger fördelen att gods som kommer med järnväg från exempelvis Göteborg snabbt kan lastas om till lastbil för när- och regionala transporter. Det innebär pålitliga ledtider, något som är viktigt för många företag inom industrin, som det finns gott om i Mälardalen, inte minst i Västerås, Enköping och Södertälje men även här i Eskilstuna.   

Ytterligare en faktor, som man kanske inte tänker på i första hand, handlar om tillgången på arbetskraft i området.
– I Stockholm finns det betydande problem att rekrytera personal där konkurrensen är större samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden är betydligt större där än vad den är här i Eskilstuna. Det gäller både för mer kvalificerade tjänster och enklare jobb, fortsätter David Hofmann.

– Här stannar folk längre på sina arbetsplatser och det är något som uppskattas av många arbetsgivare. Att behöva rekrytera nya medarbetare är både tidskrävande och kostsamt. En annan aspekt som allt fler också upptäckt är att levnadskostnaderna, inte minst när det handlar om bostäder, är betydligt lägre här än i Stockholmsregionen. Samtidigt går det snabbt att ta sig till Stockholm om man vill ta del av exempelvis det kulturutbud som finns där.

Inför framtiden är David Hofmann optimistisk för Eskilstuna som ett växande logistiknav. Inte minst den kraftiga ökningen inom e-handel talar för detta.
– Behovet av snabba och smarta logistiklösningar ökar hela tiden och ju närmare slutkunden man kan komma desto mer har man att vinna, säger han.
– Med e-handeln har mycket av kartan ritats om och det vi sett så här långt är bara början på en trend som innebär stora förändringar när kunderna förväntar sig leverans hem till dörren redan samma dag man gjort sitt inköp. 

En annan fråga som kommer att ställa nya krav handlar om att hitta lösningar för mer hållbara transporter.
– Jag är övertygad om att mer gods kommer att flyttas över till järnväg för att sedan transporteras vidare i närområdet med last- eller budbil. Men för att det ska bli verklighet krävs det satsningar på förbättrad infrastruktur som ökar pålitligheten i systemet, gör det mer robust, jämfört med hur det ser ut i dag.
– Framför allt industrin är beroende av att kunna lita på att få de varor och komponenter som man behöver kommer i rätt tid. Sedan måste järnvägen också bli mer konkurrenskraftig vad gäller priser.
– Med detta i minnet och Eskilstunas strategiska placering samt möjligheter att kunna erbjuda mark och anläggningar till vettiga priser talar mycket för en fortsatt positiv utveckling av Eskilstuna som logistik- och transportnav, understryker David Hofmann.
 


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor