European Media Partner

Lagstiftningen hänger inte med i utvecklingen 


Förpackningsindustrin, som är en viktig länk i strävan efter ett hållbart samhälle, får stundtals ta mycket stryk och inte alltid helt befogat, något som Marie Malmberg Lavsen vill ändra på.

”Här handlar det om att förmedla kunskap och givetvis forskningsbaserad sådan. Individer och företag måste veta hur man ’gör rätt’.”

Den ständigt ökande konsumtionen, inte minst i form av e-handel, ställer stora krav på förpackningsindustrin. Många funderar säkert både en och två gånger över mängden förpackningar som ackumuleras på företaget eller i hemmet. Och ibland blir det, lite obefogat, förpackningsindustrin som får skulden. Men den bilden är inte helt rättvisande.
– Det är en lika komplex som utmanande situation som vi står inför, förklarar Marie Malmberg Lavsen, VD för Packbridge, ett nätverk för samtliga intressenter i förpackningsindustrin.

Med Packbridge täcker man in hela värdekedjan kopplad till förpackningsindustrin och det är just det som är det viktiga - för det är med gränsöverskridande lösningar som man kan lyckas:
– Samverkan är ju nyckeln till framgång, förklarar Marie Malmberg Lavsen och utvecklar:

– Eftersom våra medlemmar täcker hela skalan från råvaror till konsumenter har vi möjlighet att tillsammans hitta lösningar som gynnar alla och det genom att arbeta tillsammans och över de där traditionella gränserna. Vår ansats är utmaningsdriven och innovationsdriven och vi sträcker gärna ut en hand till andra nätverk, andra kluster eller varför inte helt nya branscher.


På Packbridge jobbar man mycket med kunskapsförmedling och det genom att utnyttja hela det omfattande nätverket. Och just kunskapsförmedling är kanske hela branschens största utmaning. För företagen gäller det att hänga med i utvecklingen och förstå möjligheterna och för kunderna är det avgörande att veta hur man ska agera för att därmed bidra till en mer hållbar framtid. För just hållbarheten är givetvis kärnfrågan här. Hur kan vi förpacka, hantera, transportera och återvinna allt vi konsumerar på ett så hållbart sätt som möjligt?
– Grundtesen är givetvis en förflyttning mot en mer cirkulär ekonomi, där det mesta återanvänds eller återvinns på ett effektivt sätt, men det är inget man gör i en handvändning. Under tiden måste vi sträva efter att effektivisera hanteringen så bra vi bara kan, menar Marie Malmberg Lavsen, som anser att just kunskapsnivån hos konsumenterna är viktig:


– Här finns det så mycket mer vi kan göra. Det är i dag svårt att som konsument veta hur man ska göra för att vara hållbar. Ska jag använda plast- eller tygkasse, ska det återanvändas eller återvinnas? Och hur påverkar min e-handel miljön? Här kommer kapacitetsutnyttjandet in i bilden – hur hållbart är det att hämta och lämna enskilda paket hemma hos konsumenterna? Det är på det här planet vi måste hitta nya lösningar.

I förpackningsindustrin gör man mycket för att hitta nya, innovativa lösningar – inte minst för livsmedelsindustrin.
– Utmaningarna är stora och det finns mycket kvar att göra. Med andra ord sitter vi inte stilla och klappar oss själva på ryggen. Tvärtom. För även om förpackningarna bara står för mellan 2-10 procent av miljöpåverkan i till exempel livsmedelskedjan kan vi inte nöja oss. Genom samarbete med en av Packbridge medlemmar, har en butikskedja investerat i nya förpackningsmaskiner och förpackningar i sina butiker, där de packar kött. De har t ex reducerat köttsvinnet med 520 ton per år enbart i sina egna butiker. Detta är ett utmärkt exempel på förpackningens värde - den kan till exempel bidra till att minska matsvinnet och göra andra besparingar och det är just det som är vår drivkraft, hävdar Marie Malmberg Lavsen.

Att göra smarta och innovativa förpackningar är av naturliga skäl en nödvändighet i jakten på ett mer hållbart samhälle, men även dessa nya, och ibland smarta, förpackningar måste också återanvändas eller återvinnas på ett hållbart sätt och här krävs en heltäckande samhällelig insats för att lyckas. Hur effektiva, smarta och miljövänliga förpackningarna än är löser de inga problem om de inte hanteras på rätt sätt, det vill säga, återanvänds eller återvinns på ett lika miljövänligt sätt.
– Detta är lite ”boven i dramat”. Även om branschen gör sitt avseende förpackningarna så måste resten av samhället både veta och känna till hur det senare hanteras. Här handlar det om att förmedla kunskap och givetvis forskningsbaserad sådan. Individer och företag måste veta hur man ”gör rätt”, förklarar Marie Malmberg Lavsen.

Samtidigt som branschen jobbar stenhårt med att utveckla nya smarta och hållbara lösningar krävs det att lagstiftningen anpassas därefter – något som man på Packbridge ser som ett problem:
– Det går för långsamt, vilket innebär stora problem för branschen. För det första så medför osäkerheten om vad som ska gälla i framtiden problem för en bransch som då inte riktigt vet var och hur man ska satsa. Eventuella nyinvesteringar blir ytterst riskfyllda eftersom man inte vet hur regler och föreskrifter ser ut framöver, avslutar Marie. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor