European Media Partner

Låt generationerna möta framtiden tillsammans


Generationsfrågor är ett hett ämne och att få olika generationer att samarbeta bättre är en av de stora utmaningarna på framtidens arbetsmarknad. Då kan unga tanka av de äldre deras livserfarenhet och de äldre kan förlänga sina arbetsliv genom att hålla sina kunskaper uppdaterade.

Då lyfter både människor och siffror till oanade höjder.

Idag har unga fantastiska möjligheter – dels genom allt de redan kan, men ännu mer på grund av allt de kommer att lära sig genom sitt naturliga sätt att själva snappa upp ny kunskap.

Vi på LinkedIn har nyligen gjort en undersökning om kompetensgapet mellan olika generationer. I rapporten framkommer att 83 procent av de tillfrågade anser att de färdigheter som dagens arbetskraft behöver, skiljer sig från de färdigheter som krävts av tidigare generationer. Inte överraskande är det kompetens inom tech som dagens talanger behöver ha bättre koll på, jämfört med gårdagens. Så för att hålla dig relevant på arbetsmarknaden, både som ung och äldre, gäller det att vara uppdaterad på vad företagen efterfrågar.

LÄS MER: Därför behöver branschen kvinnliga ingenjörer! 

Enligt vår egen data finns det 50 000 professionella färdigheter i världen. 50 000! Vilka av dessa borde du satsa på för att sticka ut? För att ta reda på det har vi tittat på vilka färdigheter företag efterfrågar mest på LinkedIn, uppdelat på ”soft skills” och ”hard skills”. Bland de hetaste mjuka färdigheterna fanns bland annat kreativitet, övertalnings- och samarbetsförmåga. De hårda färdigheterna vi fann speglar vår allt mer digitala värld, med exempelvis molntjänster, AI och analytiskt resonemang.


Att stärka och lyfta fram dina ”soft skills” är ett bra karriärtips, eftersom dessa kvaliteter är tidlösa. Att samarbeta kommer exempelvis alltid att vara relevant. Inte minst med tanke på AI:s utveckling så blir soft skills allt viktigare, då det är precis den typ av färdigheter där människan (fortfarande) slår roboten.

Nu gäller det att få alla med på tåget genom att öka förtroendet mellan generationerna. Både AI och gigekonomi är förändringar att förhålla sig till. En naturlig kunskapsöverföring utan vare sig pekpinnar eller skrämsel, ger en mer innovationsinriktad och hållbar arbetsmarknad för alla. De äldre generationerna behöver vänja sig vid självlärande kompetensutveckling – och de unga som nu kliver ut i arbetslivet efterfrågar snabb utveckling och större grundtrygghet genom väl definierade ansvarsområden, tydliga värderingar och större mångfald.

Så ett råd till alla företagsledare som vill attrahera och behålla topptalangerna blir att formulera och efterleva en stark företagskultur som bygger på inkludering, ansvarskännande och tillit. Då lyfter både människor och siffror till oanade höjder.

Lisa Gunnarsson

Nordenchef, LinkedIn

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor