European Media Partner
Ansvaret för säker livsmedelshygien ligger hos ansvarigt företag eller organisation och då gäller det att veta vad man och inte minst hur man ska göra för att uppfylla kraven i enlighet med livsmedelslagstiftningen tillsammans med EU:s regelverk. INDUSTRI

Led i hållbarheten


Även om livsmedelshygien borde vara en självklarhet är och förblir det en konstant utmaning för livsmedelsbranschen. Nya hållbarhetskrav, striktare miljöaspekter och en övergång till alternativa förpackningar ökar kraven ytterligare.

Som aktör i livsmedelsindustrin gäller det att inte bara vara insatt i rådande föreskrifter, utan också ha ett vattentätt kontrollsystem som ofelbarligen identifierar alla avvikelser som annars kan leda till stora problem.

En god, välfungerande och effektiv livsmedelshygien är en förutsättning för alla som förbereder, hanterar, tillreder, förvarar eller serverar livsmedel i någon form. Samtidigt är det en gigantisk näring med många olika delar som ska fungera i en i det närmaste perfekt symbios för att man över huvud taget ska lyckas nå målen – och målen är högt satta, och det behöver de vara. Riskerna som kan förknippas med bristfällig eller rent ut sagt dålig livsmedelshygien är höga och kan få förödande konsekvenser. Detta gäller såväl de som insjuknat eller skadats, som de ansvariga för företaget eller organisationen vars trovärdighet kan få sig en rejäl törn men också för samhället i stort i form av vårdrelaterade kostnader. Incitamenten finns det med andra ord gott om.


Trots att god livsmedelshygien egentligen bör vara en självklarhet för alla inblandade insjuknar över en halv miljon svenskar varje år som en direkt följd av dålig livsmedelshygien – utrymmet för förbättringar är alltså påtagliga.


Det underlättar inte att livsmedelsbranschen är en stor och komplex näring, vilket ofta gör att hanteringen sker i flera led och av olika aktörer, något som försvårar processerna och ökar riskerna för felhantering. Dessutom för man ju en kamp mot bakterier, något som bekant varken syns eller märks på något sätt – vilket gör det extra svårt att trygga säkerhet för de livsmedel som man säljer eller serverar.


Ansvaret för säker livsmedelshygien ligger hos ansvarigt företag eller organisation och då gäller det att veta vad man och inte minst hur man ska göra för att uppfylla kraven i enlighet med livsmedelslagstiftningen tillsammans med EU:s regelverk. Även om det är tillsynsmyndigheten, miljökontoret i respektive kommun, som har ett övergripande ansvar för de krav som ställs, så måste företaget med egenkontroll säkerställa att allt fungerar – hela tiden! Därför måste också berörd personal ha rätt utbildning inom de områden som berörs.


Som aktör i livsmedelsindustrin gäller det att inte bara vara insatt i rådande föreskrifter, utan också ha ett vattentätt kontrollsystem som ofelbarligen identifierar alla avvikelser som annars kan leda till stora problem.

Men fler utmaningar är att vänta. Nuvarande ansvar vilar utan tvivel tungt på de berörda företagens skuldror, samtidigt som den pågående omställningen till en allt mer hållbar livsmedelskedja och ett drastiskt minskat livsmedelssvinn höjer ribban ytterligare. Livsmedelsbranschen förekommer ofta i diskussionerna när det kommer till möjliga hållbarhetsåtgärder och detta kommer att påverka olika aspekter inom livsmedelshygienen. Även övergången till mer hållbara förpacknings- och transportalternativ kommer oundvikligen att framtvinga åtgärder på lång och kort sikt. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor