European Media Partner

Mälardalen – ett nav för svensk automationsteknik


Automation är en svensk framtidsbransch men för att locka till fler företagsetableringar och säkra den fortsatta utvecklingen krävs rätt kompetens och struktur för samverkan.

“Unga måste till exempel ges chansen att få upp ögonen för en möjlig yrkeskarriär inom industrin.”

Svensk automationsindustri är världsledande och står för en tiondel av hela den globala marknaden. Majoriteten av den svenska automationsexporten kommer från Mälardalen, en viktig region för det exportberoende Sverige. Framgången kan förklaras genom de stora globala företagen, men även genom många starka underleverantörer.
– Storföretag som ABB är självklara motorer, men även innovativa underleverantörer och aktörer inom annan industri bidrar till vår konkurrenskraft, säger Catarina Berglund, tillträdande processledare för centrumbildningen Automation Region vid Mälardalens högskola.

Catarina Berglund trädde in i sin nya roll den 1 september och komm då direkt ifrån Strängnäs Business Park där hon tidigare har varit verksamhetschef. Hon vill dock egentligen inte tala om en särskild bransch. Automation återfinns inom många olika sektorer, från smarta elnät och styrsystem för spårvägar till hälsoövervakning inom vården och lösningar till våra smarta hem.
– I och med att en och samma automationsteknik kan användas i så separata sektorer som till exempel oljeindustrin och sjukvården blir lösningar och processer närapå branschoberoende. Vi ser också att automation och IT integreras mer och mer i varandra, säger Catarina Berglund.

Potentialen för nyetablerade företag är därför stor, med en bred marknad av olika automationstillämpningar och goda chanser till samarbeten med starka, etablerade aktörer, även internationella sådana. Potentialen är också stor att locka företagsetableringar utifrån, aktörer som ser en redan stark region inom automation som ett framtida säte för sin verksamhet. De många möjligheterna ställer dock krav på politik, näringsliv, forskning och myndigheter som gemensamt måste satsa strategiskt på automationsindustrin.
– Ska Sveriges konkurrenskraft inom automation bestå krävs dels strukturerat samarbete och plattformar där akademi och näringsliv kan mötas, och där samarbeten över branschgränser kan ske, säger Catarina Berglund. Det krävs också satsningar som säkrar upp företagens kompetensförsörjning. Unga måste till exempel ges chansen att få upp ögonen för en möjlig yrkeskarriär inom industrin.

Med finansiering från VINNOVA ska Automation Region under den kommande tioårsperioden etablera en öppen innovationsmiljö där nya företag i samarbete med storbolag kan skapa framtidens affärsmodeller. Catarina Berglund har en stor tillförsikt inför detta arbete – hon menar att vi i Sverige är bra på innovation, förändring och nytänkande, samtidigt som det finns en naturlig samarbetsvilja.
– Genom att tillsammans utgå från utmaningar och behov och sätta öppenhet och transparens i fokus kan vi skapa fler och bättre affärer samt forskningssamarbeten, säger Catarina Berglund.

Catarina Berglund kommer att leda Automation Region tillsammans med ett team av rutinerade personer från olika positioner och företag inom industrin och en stark styrelse med representation från akademin, företag och offentlig sektor.
– Det var någon som sa att jobbet förmodligen är Sveriges roligaste arbete inom innovationssystemet och jag ser fram emot alla utmaningar och möjligheter som detta innebär, säger Catarina Berglund. 

Fakta

Fakta: Automation Region

Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Mer information: www.automationregion.com

Dela artikeln

Journalist

Catharina Holm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor