European Media Partner

Målet att bli världens första fossilfria välfärdsland

Enigheten om att vara det ledande exemplet har aldrig varit större. Fossilfritt Sveriges uppdrag är att realisera och visualisera berättelsen om världens första fossilfria välfärdsland.

Både näringslivet och regeringen vill det här. Det finns en stark enighet att vi ska ligga först.

Inför klimatmötet i Paris 2015 startade regeringen initiativet Fossilfritt Sverige med målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Svante Axelsson är Nationell samordnare, en roll han inte kunde tacka nej till efter att ha avslutat sitt uppdrag på lite drygt 16 år som generalsekreterare hos Naturskyddsföreningen.
 – Det kom som ett spännande uppdrag och det föll sig ganska naturligt att säga till ja till förfrågan, framför allt eftersom det fanns en enorm möjlighet att gå från ord till handling, att påskynda den svenska klimatomställningen. Det är svårt att säga nej till ett sådant uppdrag.

Svante som växte upp i Lysekil berättar att de kanske mest formbara åren som ung starkt präglades av en debatt kring miljön. Dels var en nyetablering av ett oljeraffinaderi i ropet, dels fördes diskussioner om ett tilltänkt kärnkraftverk i hembygden.
 – Det var en hel del miljödebatt och miljödiskussion i min uppväxtmiljö när jag var mellan 15 och 20 år. Att det dessutom var kärnkraftsomröstning bidrog till att det blev ett enormt stort samtalsämne, så det är klart att det nog präglade mig mycket, vad som händer när man är i den åldern. Jag valde att bli miljöekonom, det var ett vägval för att förstå och kombinera naturkunskap och ekonomi. Jag var runt 25 år när jag började satsa på att arbeta med miljöfrågorna. Det har varit mitt huvudämne sedan dess, att jobba med miljö och ekonomi.

Det var också i rollen som miljöekonom som Axelsson började sin bana inom Naturskyddsföreningen.
 – Den miljöekonomiska ådran har funnits där ända sedan starten. Man kan säga att det är det jag håller på med nu också. Det handlar om miljö, ekonomi, konkurrenskraft, näringsliv och en väldigt praktiskt tillämpad klimatpolitik som är möjlig att genomföra på riktigt.

Att vara nationell samordnare för Fossilfritt Sverige beskriver Svante själv som ett mäklaruppdrag med målsättningen att skynda på det svenska omställningsarbetet. 
 –Min roll är att vara en slags mäklare mellan näringslivet, politiken och regeringen. I rollen som svensk samordnare så jobbar vi mycket med att ta fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Vi visualiserar och kommunicerar den här förändringen men lägger även beställningar till regeringen med förutsättningar som krävs för att nå visionsmålen.

Klimatmötet i Paris 2015 markerade en start på ett mer målmedvetet arbete mot fossilfrihet i Sverige. Och att en stor del av det praktiska arbetet för att nå de ambitiösa målsättningarna om fossilfrihet ligger hos näringslivet, det råder det inga tvivel om. Att främja ett gott samarbete mellan näringslivets aktörer och politiken är därför en av Svante Axelssons viktigaste uppgifter.
 – Det är egentligen näringslivets egen bild av läget som har förvånat mig ganska mycket. Intrycket jag fått av företagsledarna har varit väldigt starkt. De har insett att de måste sätta i gång i dag om de ska kunna erbjuda fossilfria eller klimatneutrala produkter och tjänster runt 2030 - 2040. De pratar om att de inte är kvar på banan om de inte kan leverera detta. Det är deras egen analys, och när man har den utgångspunkten så blir allt mycket lättare. För oss handlar det om hur vi som stat kan hjälpa näringslivet att bli mer konkurrenskraftiga i en värld som i en ökad omfattningen kommer att kräva fossilfria produkter.

Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher arbetat fram sina egna färdplaner för fossilfritt med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad. De identifierar också hinder och innehåller förslag till beslutsfattare. Tretton färdplaner har redan överlämnats till regeringen, och fler är på gång. 
 – Både näringslivet och regeringen vill det här. Det finns en stark enighet att vi ska ligga först och vara en permanent världsutställning för klimatsmart teknik. Man kan säga att de dansar tango, där en bjuder upp och den andra måste svara. Med ett sådant samförstånd mellan näringsliv och stat så har vi goda förutsättningar att uppnå målen. 

 – Många viktiga reformer har genomförts. Vi har fått en bränslebyteslag, vi har fått Klimatklivet och Industriklivet. I grunden så har ett antal bra styrmedel införts, men det är ganska långt från att beslut tas till riktig effekt. Nu är det hög prioritet att omsätta detta i action, att utsläppen minskar. Därför måste vi utnyttja vårt momentum och gå tuffare fram med konkreta investeringar och faktiska utsläppsminskningar. Det krävs också att politiken möter upp med tuffa och nya regler, men också att de undanröjer hinder som i dag finns för att snabba på till exempel tillståndsprocesser. Det finns en otålighet, att vi måste vända kurvan och inte bara tala om att det kommer. Det måste hända nu, konstaterar Svante Axelsson. 

Fakta

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den nationella samordnaren Svante Axelsson arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet. Initiativet samlar i dag över 400 aktörer som står bakom den deklaration som tagits fram.

Dela artikeln

Journalist

Ted Hammerin

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor