European Media Partner
Malmö är Sveriges tredje största stad och befinner sig i en omvandlingsprocess sedan länge SAMHÄLLE

Malmö – varvsstaden i ständig förändring

Välutbildad arbetskraft, en nydanande arkitektur och en rik mångfald har gjort att tillströmningen till Malmö fortsätter att öka.

“Hela staden andas tillväxt och framtidstro.”

Närheten till vattnet, det nära samarbetet med Danmark och ett starkt kulturliv är sedan länge några anledningar till att inflyttningen till Malmö ökar. Det gör också att bostadsmarknaden blomstrar och det byggs fler fastigheter än någonsin i regionen. Joakim Feldt på fastighetsbolaget Vita Örn tror också att många flyttar till Malmö på grund av den kontinentala känslan, närheten till Europa och Öresundsregionens mångfald av arbetstillfällen, kultur och mat.
– Jag tror definitivt att en bidragande effekt är utvecklingen av Malmö som kunskapsstad och universitetet som i dag har fler än 25 000 studenter bidrar till det.

Inom en radie om tio mil bor fler än fyra miljoner invånare. Malmö är Sveriges tredje största stad och befinner sig i en omvandlingsprocess sedan länge. Staden ökar sin befolkning med cirka 5 000 personer årligen och många företag har valt att lägga sina huvudkontor här, till exempel IKEA och Mercedes.

Malmö har också sin egen flygplats som tillsammans med Kastrup i Danmark bildar två flygplatser med kopplingar till hela världen.
– Hela staden andas tillväxt och framtidstro, vilket gör att både invånare och företagare känner trygghet att bo och verka här, säger Joakim Feldt.

Det finns flera specifika byggprojekt i regionen just nu och framöver. De viktigaste områdena att utveckla just nu är de gamla industriområdena som i och med stadens förändringar nu blir lediga, menar Joakim Feldt.
– I 20 år har Västra Hamnen utvecklats och blivit en havsnära och miljösmart blandad stadsdel. Nu utvecklas Limhamns sjöstad på samma sätt. Framöver kommer snart Norra Hamnen att föra denna utveckling vidare de närmaste 25 åren.

Joakim Feldt menar också att man framför allt ska sanera och utveckla gamla industriområden till miljösmarta gröna områden och förtäta nuvarande bebyggelse hellre än att utvidga stadens gränser.
– Västra hamnen har en del kvar, till exempel Varvsstaden och de norra områdena längs kusten. Limhamns Sjöstad har precis börjat sin utveckling, även om de flesta områdena redan är inmutade. Norra hamnen kommer att frigöra stora havsnära områden med närhet till genomfartsleder och kommer sannolikt att vara lika attraktivt som Västra Hamnen och Limhamns Sjöstad i framtiden.

En trend inom bostadsutvecklingen i regionen i dag är att det byggs fler hyresrätter än tidigare, i bättre lägen och med högre standard. Det gäller inte bara själva bostaden utan även förhållanden runt omkring såsom bilpooler, cykelpooler och faciliteter som träningsrum och andra gemensamhetsytor.

Allt som allt är bostadsmarknaden i Malmö-regionen balanserad och relativt genomtränglig i dag. Det finns en bra blandning med hyresrätter, bostadsrätter och många områden med fristående villor, menar Joakim Feldt.
– I dag byggs över 2 000 bostäder per år, men inte mer än att ett visst underskott på bostäder kvarstår i och med den stora nettoökningen av befolkningen. Det borgar för en stabil bostadsmarknad även fram över. 

Fakta

Malmö är den stad som näst efter Stockholm spås expandera mest i Sverige. Tillströmningen ökar stadigt med inflyttning från hela Europa. Starkt bidragande faktorer är bland annat Högskolan/Universitet som är landets största, den mångfacetterade kulturen och den stora arbetsmarknaden.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor