European Media Partner
Med förpackningen kan vi göra skillnad! KRÖNIKOR

Med förpackningen kan vi göra skillnad! 


Det är lätt att översköljas av klimatbudskap och förmaningar och, handen på hjärtat, visst infinner sig en känsla av hopplöshet ibland. Inte minst när det gäller den omdebatterade plasten.

Vad spelar det för roll vad Sverige gör samtidigt som det sprids bilder på hav fyllda med plast? Och vad spelar det för roll vad jag som enskild individ gör– spelar det någon roll att jag sköljer ur köttfärsförpackningar och sorterar den i rätt grön behållare på återvinningsstationen?

Men mitt i denna uppgivenhet får jag också energi och hopp, eftersom jag gång på gång får bekräftat att hela branschen nu har ett stort engagemang i förpackningsdesign och återvinning.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag, Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, IKEA Foods och Lidl, har alla ett stort engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Som delägare i materialbolagen som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningsmaterial och som del i det lagstadgade producentansvaret tar dagligvaruhandeln ett stort ansvar för just förpackningsfrågor. Det senaste året har präglats av stort fokus på plast, eftersom plastanvändningen växer kombinerat med att det är det material som vi är absolut sämst på att återvinna. En kvarts miljard har branschen därför satsat på en ny sorteringsanläggning för plastförpackningar. Den står klar i början av 2019 och ska bidra till en betydligt bättre återvinningsgrad än i dag, dvs att en högre andel av den insamlade plasten faktiskt blir nya produkter.

LÄS OCKSÅ: Ibrahim Baylan ser positivt på framtiden

Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, har Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag dessutom gjort ett gemensamt åtagande om att till år 2030 ska alla plastförpackningar som vi sätter på marknaden vara tillverkade av antingen fossilfritt eller återvunnet material. Vi ska dessutom verka för att, redan till 2022, alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara. Att målet om återvinningsbart till 2022 delas med dagligvaruleverantörernas branschorganisation (DLF) ger naturligtvis extra hopp. Vi har stora ambitioner men vi är i dag långt från målet om återvinningsbart till 2022 och när det gäller fossilfritt till 2030 finns knappt närproducerad fossilfri råvara. Så det kommer krävas dialog, samarbete och stöd från hela kedjan, allt från förpackningstillverkare till politiker och myndigheter, forskare samt konsumenter.

LÄS MER: Konsumtionen är boven när avfallet ökar 

Jag upplever att vi nu har målen och visionerna, från näringslivet och politiken. Till er som läser detta som är förpackningsutvecklare eller tillverkare, forskare eller politiker och myndighetsföreträdare finns det nu flera utestående frågor att besvara. Till exempel; Hur kan vi öka efterfrågan på återvunnen plast? Hur kan vi få fram en prismässigt konkurrenskraftig fossilfri plast? Hur ska vi få fram livsmedelsförpackningar av återvunnen plast? Hur minskar vi mängden förpackningsmaterial utan att det blir på bekostnad av livsmedelssäkerheten? Hur kan vi göra det lättare för konsumenterna att förstå hur de ska sortera?

Så jag väljer att skaka av mig känslan av uppgivenhet och ser istället fram emot att få svaren på dessa och flera frågor – av er och tillsammans med er. Med förpackningen kan vi göra skillnad.

Karin Brynell,

VD Svensk Dagligvaruhandel

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor