European Media Partner

Med ökad automation i gruvbranschen
krävs effektiva säkerhetslösningar


Förr var gruvarbete riskfyllt. Men under senare år har omfattande säkerhetsarbete och teknisk utveckling gjort att gruvbranschen inte sticker ut i olycksstatistiken jämfört med många andra branscher.

Samtidigt finns det nya utmaningar att jobba med, särskilt som förarlösa fordon blir allt vanligare.

Alla som jobbar nere i gruvan är också ”taggade” med en sändare som gör att man kan lokalisera var varje medarbetare befinner sig och om denne har lyckats sätta sig i säkerhet.

Trots många förbättringar och en omfattande modernisering av gruvnäringen kvarstår att arbetsmiljön alltid måste vara av absolut toppklass när det gäller säkerhet.
– Generellt sett kan man säga att det är säkert att jobba i gruva i dag. Det har gjorts många insatser för att förbättra både arbetsmiljö och säkerhet och Sverige är absolut ledande när det gäller detta, säger Janne Holmström som jobbar för Aptum, ett företag som specialiserat sig utbildningar och förebyggande säkerhetsarbete inom olika branscher, där gruvindustrin är en.

– Men som på alla arbetsplatser finns det risker och nya tillkommer. Inom gruvnäringen handlar det till exempel om mer djupgående gruvor, större maskiner, fler entreprenörer, ökat produktionstempo och utökad trafik.


Det värsta scenariot är om brand skulle bryta ut i gruvan. Det kan exempelvis vara en hjullastare eller borrigg som börjar brinna och då gäller det att alla vet vad som ska göras.
– Alla fordon som väger mer än 3,5 ton måste numera vara utrustade med helautomatiska fordonssläckningssystem för självsläckning. Dessutom finns det pulverbrandsläckare. Men om inte det är tillräckligt för att släcka elden har föraren dessutom alltid flykthuva att sätta på sig. Huvan klarar rök i upp till 20 minuter för man ska kunna evakuera till närmaste räddningskammare.

Janne Holmström fortsätter:
– Särskilt riskfyllt blir det om rökutvecklingen är kraftig, vilket är vanligt om eld uppstår i motorer, turboaggregat, hydraulik eller på andra ställen där det finns olja. Röken kan vara giftig att andas in, men framför allt minskar rökutvecklingen synligheten och det blir svårt att orientera sig i gruvan.

– Därför gäller det att så snabbt som möjligt ta sig till någon av de hermetiskt tillslutna säkerhetskammare som finns och som har friskluftsmasker som ger minst åtta timmars skydd för rök och värme. Alla som jobbar nere i gruvan är också ”taggade” med en sändare som gör att man kan lokalisera var varje medarbetare befinner sig och om denne har lyckats sätta sig i säkerhet.


Under senare år har allt mer av gruvdriften automatiserats. I dag är det vanligt med förarlösa lastare som styrs av operatörer i kontrollrum och maskinerna arbetar på egen hand inom avspärrade områden. Man följer även tekniken kring självkörande lastbilar.

Ofta är det trångt nere i gruvorna och många fordon som trafikerar samtidigt, så det ställs stora krav för att få det att fungera. Exempelvis håller Volvo på med ett sådant utvecklingsprojekt, som redan testats i tuff gruvmiljö.
– Ju högre grad av automation, desto större är behovet av fungerande självsläckande system, säger Johan Lindberg som är projektledare för släcksystem, även han på Aptum.

Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta, menar han. I gruvmiljö blir det oftast långa insatsvägar för räddningstjänsten vilket innebär att det kan ta lång tid innan räddningspersonalen är framme vid branden och kan påbörja släckningsarbetet.
– Men ett rätt projekterat och installerat släcksystem som underhålls kontinuerligt har man ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor