European Media Partner

Med stenkoll på oljebranschen

Torbjörn Törnqvist inledde sin karriär på oljebolaget BP och arbetade därefter på oljehandelsbolaget Scandinavian Trading Company i London. Därefter blev han VD för ett annat oljehandelsbolag, Inter Maritime Group, med bas i Schweiz. 1995 började Torbjörn bedriva egna oljeaffärer med huvudfokus på den ryska marknaden. 2000 grundade han Gunvor Group tillsammans med Gennadj Timtjenko.

"Det sjunkande oljepriset är en signal om behovet av en inbromsning av situationen som rådde när prisläget var som högst, det vill säga överproduktion."

I dagsläget äger Torbjörn 78 procent av aktiekapitalet i Gunvor Group, som är ett globalt oljehandelsbolag med säte i Genéve. Resterande aktiekapital ägs av ledande personal och företaget är en av världens största råoljehandelsaktörer med stora delar av världen som marknad.

Världsmarknadspriserna på både olja och gas har sjunkit rejält de senaste åren. För ett par år sedan låg oljepriset en bra bit över 100 dollar fatet, vilket gjorde det oerhört lönsamt att producera olja. Det höga världsmarknadspriset bidrog till att skapa en överskottssituation. Framför allt ökade produktionen i USA kraftigt baserat på ny revolutionerande produktionsteknik. När sedan OPEC, ledda av Saudiarabien, inte kunde komma överens om att balansera marknaden hösten 2014, kollapsade oljepriset. Oljepriset sjönk under en period till 30 dollar fatet men har sedan dess successivt stigit.

– Det sjunkande oljepriset är en signal om behovet av en inbromsning av situationen som rådde när prisläget var som högst, det vill säga överproduktion. Ett pris på 30 dollar slår ut högprisproduktion som på sikt tvingas läggas ner. Den globala oljeproduktionen har nu slutat att växa och samtidigt har efterfrågan på olja ökat mer än tidigare på grund av det lägre priset. De flesta oljeanalytiker är överens om att oljemarknaden kommer att stabiliseras förr eller senare. Somliga analytiker förutspår att stabiliseringen kommer att ske i år, men jag tror snarare på att det kommer att ske 2017, säger Torbjörn Törnqvist.

När oljepriset låg på nivåer om drygt 100 dollar fatet genererade det höga kostnader för att producera olja, vilket i sin tur har skapat en oljeindustri som inte är särskilt kostnadseffektiv. I takt med att världsmarknadspriserna på både olja och gas har sjunkit har även prisläget på alltifrån oljeriggar till de tjänster som oljebolagen efterfrågar minskat drastiskt. Prisnivåerna på oljeriggar har exempelvis fallit upp till 70 procent.

– Jag är övertygad om att den nuvarande utvecklingen är hälsosam för olje- och gasbranschen. Lägre energikostnader är bra för världsekonomins utveckling och de stora oljebolagen arbetar nu intensivt för att skära ner sina kostnader och göra produktionen mer effektiv. Den framtida oljeindustrin behöver inte ett oljepris på 100 dollar fatet. Jag tror att en nivå på 60-70 dollar fatet är tillräcklig för att säkerställa de globala oljeflödena för överskådlig framtid, säger Torbjörn Törnqvist.

Gasprisernas utveckling följer i mångt och mycket oljeprisernas utveckling. Innovativa teknologiska lösningar kommer också att sänka kostnaderna för utvinning.

Att leda Gunvor Groups globala expansion är en faktor som motiverar Torbjörn Törnqvist, att verka i ett företag med medarbetare som representerar sextio olika nationaliteter och är verksamma i flera världsdelar är ytterligare en faktor som driver honom framåt.

– Jag stimuleras av att arbeta med människor och miljöer från skiftande kulturer, säger han.

Debatten om oljans framtid har pågått länge vid det här laget. Tidigare låg fokus i mångt och mycket på hur länge oljan kommer att räcka, men numera diskuterar man snarare hur efterfrågan på olja kommer att utvecklas på kort och lång sikt.

– Det ska bli spännande att följa oljans utveckling på både kort och lång sikt. Fossila bränslens påverkan på miljön och som bidragande orsak till klimatförändringarna har en allt större inverkan på den framtida efterfrågeutvecklingen. En växande andel av den globala energiproduktionen baseras numera på förnybara energikällor som vindkraft och solenergi.

Dessutom har naturgas, som det finns gott om och som dessutom är billig och bättre för miljön, gjort intrång på oljans traditionella marknader, säger Torbjörn Törnqvist.

Energimarknadens efterfrågan på olja kommer därför förmodligen inte att öka nämnvärt och kan även minska framöver. På drivmedelssidan ser jag dock en fortsatt stark efterfrågan. Torbjörn Törnqvist är övertygad om att bil- och flygindustrin kommer att fortsätta utvecklingen mot allt mer bränsleeffektiva motorer.

De senaste två åren har Gunvor Group minskat sitt engagemang i Ryssland och fokuserar nu på att expandera i andra länder. Bland företagets mest intressanta tillväxtmarknader finns Sydamerika, Afrika och Kina. Företaget framställer även oljeprodukter genom sina egna raffinaderier. Huvudsakligen skapas dock värden i global handel där företagets förmåga att skapa effektiva logistiska lösningar är avgörande. Verksamheten går bra och expanderar kraftigt för närvarande.

Med stenkoll på oljebranschen

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor