European Media Partner

Mellersta Handelskammaren är navet i Mälardalen


Handelskammaren har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet i regionen och vara företagens röst.

Vi måste göra detta enklare, annars tappar Sverige i konkurrenskraft.

I Handelskammaren Mälardalen ingår Västmanlands och Örebro län. De cirka 700 medlemsföretagen representerar de flesta branscher och storlekar.
– Stockholm-Mälarregionen är ett område som står för 60 procent av tillväxten i Sverige och nästan 50 procent av BNP. Detta innebär fantastiska möjligheter men också utmaningar, säger Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen.

Stockholm ingår inte i Handelskammaren Mälardalen men är en motor som påverkar hela Mälardalen. Transportsystemet och bostadsbyggandet menar hon är de två i särklass största utmaningarna. Fungerar inte dessa två punkter så får vi inte fri rörlighet på kompetensen.
– Med 700 000 pendlingsresor över kommungränserna måste vi ha en fungerande infrastruktur. Det handlar om hela regionens attraktionskraft. Dessutom sker en ständig förflyttning till större orter som vi måste rusta oss för både när det gäller transporter och fler bostäder, säger hon.


Handelskammaren Mälardalen arrangerar mer än 50 utbildningar, seminarier, frukostmöten och andra evenemang varje år. De erbjuder tjänster och mötesplatser där företagare kan nätverka och är en viktig påtryckare i regionalpolitiska frågor.
– Vi driver också flera initiativ där näringslivet, kommuner och regioner samarbetar. Vårt fokus ligger på viktiga frågor som kompetensförsörjning, god infrastruktur och internationell handel.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för näringslivet i regionen. Att hitta rätt kompetens och att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt tuffare i konkurrensen om framtidens arbetskraft. På kort sikt måste fler flytta hit eftersom kompetens efterfrågas.

Jenny berättar att Handelskammaren bland annat hjälper utländsk arbetskraft genom så kallad Relocation service, att helt enkelt göra flytten smidigare för hela familjen. Det kan handla om att hitta bostad, besöka områden innan flytt och allt det administrativa som krävs.
– Företagen måste kunna anställa och de anställda måste kunna fokusera på jobbet och inte lägga tid och kraft på byråkrati. För det är ett enormt regelkrångel i Sverige. Bara att få ett svenskt personnummer tar tid och utan det kan du varken skaffa bostad eller sätta barnen i skola. Vi måste göra detta enklare, annars tappar Sverige i konkurrenskraft, menar hon.

När det gäller kompetensförsörjning på lång sikt arbetar Handelskammaren med olika utbildningsprojekt. Arbetsmarknadskunskap (AMK) i Örebro län är en satsning som ska bidra till att arbetsgivarna i länet får tillgång till rätt kompetens och att ungdomarna lättare ska få jobb. YH Mälardalen är en storregional satsning med syfte att tillgodose näringslivets behov av rätt utbildad arbetskraft genom yrkeshögskoleutbildning.

Fler viktiga frågor för Handelskammaren är tillväxt, entreprenörskap och att få fler svenska företag att ta steget ut på en internationell marknad.
– I Västmanland och Örebro finns 56 000 företag, sammanlagt är 49 000 av dem små företag varav 37 000 enmansföretag. Det är bra, men tillväxtviljan måste öka. Vi behöver få fler företag att växa helt enkelt, avslutar Jenny. 

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor