European Media Partner

Metacon har utvecklat framtidens teknik som omvandlar biogas till vätgas, el och värme

Metacon, som utvecklar och marknadsför energisystem för katalytisk omvandling av biogas och naturgas till vätgas, el och värme, står inför en internationell lansering av sin miljövänliga teknik. Metacon har en unik position genom att äga en teknik som möjliggör lokal, resurseffektiv och kostnadseffektiv produktion av el och värme. 

Metacon har testat sin teknik i ett flertal testprojekt och befinner sig nu i en spännande fas, redo att leverera kompletta vätgastankstationer, vätgasgeneratorer och energisystem med bränsleceller till kunder i Sverige och övriga världen. Metacons teknik kan användas både till små mikrokraftverk som genererar el och värme till enskilda hus, för att producera drivmedel för bränslecellsbilar och för storskalig elproduktion.
–Många reningsverk och deponier bränner i dagsläget upp den metan som blir en restprodukt i deras processer. Den metanen kan vi tillvarata och på ett effektivt sätt ombilda till el och värme eller drivmedel till bränslecellsdrivna fordon, säger Kurt Dahlberg, Metacons grundare.

Kostnadseffektiv omvandling av gas till el

–Vi planerar att notera bolaget på en handelsplats under våren, vilket förhoppningsvis kan bidra till att generera de medel vi behöver för en bred kommersiell lansering av vår teknik. Potentialen för vår teknik är enorm, både i Sverige och länder som Japan, Sydkorea och Tyskland, säger Lennart Larsson, VD och delägare i Metacon.

Metacons teknik för katalytisk omvandling av biogas och naturgas till el och värme är kostnadseffektiv jämfört med andra metoder. Eftersom reaktorn som spjälkar metan är katalytisk, och arbetar vid relativt låg temperatur, genererar den inga NOx utsläpp. Metacons teknik producerar alltså vätgas från metan, biogas eller naturgas utan att producera några giftiga eller miljöfarliga restprodukter. 

Erbjuder framtidens vätgastankstationer

Ytterligare en fördel med Metacons teknik är att den kan användas till alltifrån små mikrokraftverk till att producera elkraft i större system eller för att driva bränslecellsbilar. De senaste åren har vätgastankstationer blivit ett allt viktigare affärsområde för oss. Produktionskostnaderna för att producera vätgas med hjälp av vår teknik är ungefär hälften jämfört med om man producerar vätgas på traditionellt sätt genom att spjälka vatten.

I Arjeplog, Europas mittpunkt för vintertestning av bilar, kan man trots det kalla vädret även köra elbil med bränsleceller. Metacon har installerat en tankstation för vätgas som nu används flitigt i testverksamheten i temperaturer ner till minus 35 grader.
–Vätgas lämpar sig dessutom mycket bra för lokal produktion med tanke på att det är relativt utrymmeskrävande att transportera. Eftersom vår teknik är utformad för just lokal produktion utan dyra distributionskostnader så svarar den upp till framtidens krav, säger Lennart Larsson.

www.metacon.se

Dela artikeln

Journalist

Hans-Peter Öhman

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor