European Media Partner
Mikael Damberg: Svensk industri har potential för mer KRÖNIKOR

Mikael Damberg: Svensk industri har potential för mer

Sverige är ett innovativt och konkurrens kraftigt land, men vi behöver vara på tårna.
– Många länder springer fort just nu, menar ministern Mikael Damberg.

Regelverkets måste förändras och det snabbt.

Svensk industri ser ut att må generellt sett bra och man är optimistisk inför framtiden, menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och hänvisar till SCBs augustirapport. Den pekar på en ökad industriproduktion med 8,5 procent i juni.

Han nämner även analyser av Konjunkturinstitutet där industrin själva rapporterar att man investerar i ökad produktionskapacitet och volym. Produktionsplanerna ligger på en betydligt högre nivå än normalt.
– Samtidigt är jag övertygad om att det finns potential för mer – industrin har ännu inte kommit upp i produktionsnivåerna man hade före finanskrisen. För att nå dit har vi ett antal utmaningar att ta oss an tillsammans, inte minst vad gäller bristen på personer med rätt kompetens, säger han.

En annan tendens som gläder honom mycket är att det blir vanligare att svenska företag plockar hem sin produktion från lågkostnadsländer.
– Rototilt i Vindeln utanför Umeå är ett exempel. Man investerar tiotals miljoner i produktionskapacitet, anställer ett 40-tal och flyttar hem produktion.

Nyinvesteringarna sker i många delar av vår industri.
– Kabe som tillverkar husbilar utanför Jönköping bygger en ny fabrik och kommer anställa 50 fler. Stora Enso investerar flera hundra miljoner i en ny produktionslinje utanför Karlstad.

LÄS MER: Så behåller industrin konkurrenskraften 

Billerud Korsnäs, Rottneros och Häggmarks är några som också gör stora investeringar i Värmland.
– Så har vi Volvo Cars som anställer 700–800 personer i Torslanda. Glädjande är även att Amazon plöjer ned miljarder på svensk mark med sina datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås.

Även om han beskriver Sverige i dag som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder, så kan vi inte ta något för givet.
– Många andra länder springer fort just nu. Innovation och kompetensförsörjning är helt centralt för vårt välstånd. Jag tror att innovationer från framför allt småföretag kommer att bli allt viktigare. Vi kraftsamlar tillsammans med näringsliv och akademi genom regeringens strategiska samverkansprogram, kring områden som är viktiga för Sveriges framtid. Genom Testbädd Sverige utvecklar vi Sverige som en öppen testbädd, tillgänglig för företag eller aktörer innanför och utanför landets gränser att använda för att testa nya produkter samt tjänster i verkligheten.

Ett övergripande mål är att göra Sverige mer attraktivt för såväl investeringar som arbetskraft. Svårigheter med arbetstillstånd för arbetskraftsinvadrare som uppmärksammats i media är ett exempel och ska snart vara ett minne blott enligt ministern.
– Regelverkets måste förändras och det snabbt, menar han.

I det korta perspektivet har regeringen via en proposition nu gett Migrationsverket – enkelt förklarat – ett visst handlingsutrymme i vissa lägen. Tanken är att företag inte ska kunna mista nyckelpersonal på grund av teknikaliteter gällande uppehållstillstånd.
– De långa handläggningstiderna för arbetstillstånd har också varit ett problem för företag och enskilda arbetstagare. Regeringen har därför uppdragit åt Migrationsverket att ta fram en handlingsplan för att förkorta handläggningstiderna. Migrationsverket avrapporterade uppdraget i februari och nu följer vi myndighetens arbete med att implementera handlingsplanen noga. 

Mikael Damberg: Svensk industri har potential för mer

Dela artikeln

Journalist

Mikael Damberg

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor