European Media Partner
Miljömärkta kök är framtiden LIVSSTIL

Miljömärkta kök är framtiden

Klimat och hälsa spelar större roll än någonsin, därför är miljömärka kök framtiden. Miljömedvetenheten ökar och människor vill må så bra som möjligt. Ett miljömärkt kök är skonsamt – både för dig och för planeten.

– Till slut är det ingen som vill ha till exempel det giftiga limmet längre, efterfrågan försvinner och man slutar därför att tillverka det.

Miljömärkningarna som finns till för att guida konsumenter har gått från att finnas på några enstaka produkter till att inkludera tusentals olika varor och tjänster. Några av de stora byggbolagen i Sverige sätter i dag uteslutande in miljömärkta kök i sina flerbostadshus och byggprojekten där hela hus är miljömärkta blir allt fler.

Vad gäller villor och kedjehus är det beställaren som bestämmer vilket kök som ska sättas in i bostaden. När det kommer till offentliga miljöer, såsom daghemsverksamhet, är det många kommuner som i dag kräver miljömärkta kök i sina lokaler, en trend som drog igång med Naturskyddsföreningens projekt Giftfri förskola som startade 2013.

LÄS MER: Tre smarta tillbyggnader

Leif Lång, rådgivare på Svanen, förklarar att fördelarna med de miljömärkta köken gäller hela kedjan; från tillverkning till bruk och slutligen återvinning.
– Redan i början av processen utesluter man alla ämnen som man vet kan vara skadliga för människa eller miljö och på så vis garanterar man att dessa ämnen inte heller kommer ut i naturen i framtiden. Man kan på så sätt ta tillvara på köken när de är förbrukade och det blir mindre slit och släng, säger Leif.


Små barn är extra känsliga mot ämnen som utsöndras i luften, som till exempel formaldehyd. Detta är ett ämne som har diskuterats mycket och som EU klassar som cancerframkallande. Genom att inte tillföra detta ämne i varken lim, lack eller ytbehandlingar blir köket mer hälsosamt för brukarna och man undviker även risker för allergier på längre sikt. Utan giftiga kemikalier ökar tryggheten för de boende men också för de som arbetar med köken i fabriken. Ytterligare en anledning till att köpa miljömärkta kök, i ett längre perspektiv, är att man hjälper till att öka efterfrågan på de här produkterna.
– Till slut är det ingen som vill ha till exempel det giftiga limmet längre, efterfrågan försvinner och man slutar därför att tillverka det, förklarar Leif.

Priserna jämnas även de ut med tiden, trots att prisskillnaden mellan en miljömärkt möbel och en icke miljömärkt möbel av samma kvalitet redan i dag är försumbar. Leif menar att det, trots alla solklara fördelar, är en riktig utmaning att få upp ögonen på folk och att öka medvetenheten vad gäller de miljömärkta köken. Han tycker att återförsäljarna borde informera sina konsumenter i högre grad och till och med skryta med sina produkter.
– De utmärker ju sig positivt mot de som inte erbjuder miljömärkt, säger han.

Vad gäller framtiden så kommer förmodligen själva framställningsprocessen att se likadan ut, men det är möjligt att forskningen upptäcker nya farliga ämnen som då kommer att förbjudas i företags, som Svanens, kriterier. Här råder Sverige under EU:s lagar men till exempel Svanen går längre än både EU:s kemikalielagstiftning och svenska myndighetskrav.

En miljömärkt produkt ska alltid ses över vart sjunde år och en ny ansökan från företaget görs för att se att produkterna fortfarande uppfyller kraven för märkningen. Byts råvaror ut i en produkt måste detta också alltid rapporteras. I dag behöver inte tillverkningen av miljömärkta kök ske i Sverige och det läggs inte heller någon vikt vid eventuella transporter, något som Leif tror att det snart kommer att bli ändring på.
– Utvecklingen går framåt och för att hänga med kommer man att väga in allt fler faktorer i sina miljömärkningar, säger han. 

Dela artikeln

Journalist

Åsa Bjärenäs

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor