European Media Partner
Minskat matsvinn – vinst för företag och samhälle LIVSSTIL

Minskat matsvinn – vinst för företag och samhälle

Bergendahls Food som driver dagligvarukedjan City Gross har nyligen släppt sin första hållbarhetsrapport. En av frågorna som fått extra uppmärksamhet är kampen mot matsvinn. Från föregående år har företaget lyckats minska matsvinnet med 16 procent och efter införandet av en ny förpackningsmetod har köttsvinnet minskat med 63 procent.

”Att förändra samhället och göra det mer hållbart kräver insatser från alla håll.”

Bergendahls Food, med City Gross i spetsen, är en de ansvarstagande aktörerna inom livsmedelsbranschen som har tagit ansvar för en hållbar utveckling. Trenden är tydlig, många aktörer i branschen som till exempel Coop och Willys arbetar med hållbarheten i fokus. Bergendahls food har myntat begreppet ”ombryddhet” som innebär just omtanke om omvärlden och ansvar för en hållbar utveckling. Detta ska vara vägledande i alla beslut som tas i verksamheten. Nyligen släpptes den första hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2017/2018.

Hållbarhetsarbetet utgår från fyra områden: miljö, medarbetare, samhällsengagemang och sortiment. Inom dessa områden lyfts ett antal prioriterade frågor. Några exempel är energianvändning och transport, hälsa och säkerhet, sociala initiativ och engagemang, djurvälfärd och kundnöjdhet.
– Vi arbetar självklart löpande med alla områden men under den gångna perioden har vi haft extra stort fokus på att minska svinnet. Det är en viktig fråga för hela samhället men också för att verksamheten långsiktigt ska vara lönsam, säger Annica Hansson-Borg, chef för miljö, kvalitet och hållbarhet på Bergendahls Food och City Gross.


Matsvinnet behöver minska i hela livsmedelskedjan – från produktion till konsumtion och på City Gross har man bestämt sig för att arbeta fokuserat med frågan. Arbetet har gett resultat och matsvinnet i butikerna har minskat med hela 16 procent från föregående år.
– Det är en stor utmaning att ha välfyllda butiker som attraherar konsumenterna utan att ha för mycket. Det är klurigt, men viktigt! Framför allt har vi satsat internt för att bli mer effektiva, så att vi gör rätt inköp och har rätt hantering i butikerna.

Kött är kostsamt sett ur ett klimatperspektiv, därför blir det extra viktigt att minska just köttsvinnet. City Gross satsade under verksamhetsåret på en ny förpackningsmetod för det butiksstyckade köttet – skinpack – som förlängde hållbarhetstiden markant. Förutom att köttsvinnet i butik minskar, blir även kundnyttan större då det blir lättare att planera inköp och storhandla. Effekten? Enligt mätningar innan och efter införandet av skinpack har köttsvinnet minskat med 63 procent. Beräkningar visar att 520 ton kött/år ska sparas i och med den nya förpackningen.
 Det underlättar för konsumenten för då kan inköpen av kött och köttfärs göras mer spontant. Med traditionella tråg hade kunden 24 timmar på sig att använda exempelvis köttfärsen, berättar Annica. Nu har vi gett kunderna en större valmöjlighet och frihet.

Utöver just köttsvinnet arbetar City Gross med ett digitalt verktyg för att hålla reda på utgångsdatum så att inte varor blir gamla och behöver slängas.
– När en vara närmar sig utgångsdatum får personalen en påminnelse och kan då välja att exponera varan annorlunda, sänka priset, tillaga varan i butikens kök eller skänka den till välgörenhet. Det är ett effektivt system som gynnar såväl kunderna som verksamheten, säger Annica.

I framtiden tror hon att vi kommer se ännu mer vegetarisk mat och på Bergendahls Food är man måna om att hitta nya produkter som tilltalar konsumenterna.
– Det vegetariska kommer att öka markant fram över, det är vi helt övertygade om. Det har hänt mycket bara det sista året. Fler och fler går över till grönt protein och kravet på ett spännande och varierande sortiment ökar. Det måste vi hänga med på. Vi måste finnas där för kunder med alla typer av smakpreferenser och kostvanor.

Att hållbarhet kommer vara en stor fråga för Bergendahls Food och City Gross även fram över är en självklarhet, menar Annica.
– Att förändra samhället och göra det mer hållbart kräver insatser från alla håll. Inte minst från de stora dagligvarukedjorna. Varje medarbetare hos oss bidrar till det arbetet varje dag. 

Fakta

Bergendahls Food driver partihandel med egna butiker samt e-handel under varumärket City Gross. Företaget är även grossist åt fristående butiker och e-handelsaktörer inom livsmedelsbranschen. Under verksamhetsåret 2017/2018 hade företaget cirka 4 000 medarbetare och en omsättning på 11 735 miljoner kronor.

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor