European Media Partner
Mjölby kommun jobbar aktivt för att stärka näringslivsklimaet KOMMUNER OCH REGIONER

Mjölby välkomnar näringslivet


Mjölby kommun i Östergötland lockar både tillverkningsindustri och livsmedelsindustri. Dag Segrell är kommundirektör i Mjölby och menar att det är kommunens geografiska läge som gör den attraktiv. 

E4:an och södra stambanan innebär en närhet till resten av Sverige medan flyg från Linköping, Norrköping och Jönköping gör det möjligt att nå resten av Europa snabbt. Det är också kostnadseffektivt att etablera sig i Mjölby, samtidigt som det är nära till Linköpings universitet och därmed högutbildade talanger.

Kommunen jobbar aktivt för att stärka näringslivsklimatet. I Näringslivsrådet samlas representanter från både det lokala näringslivet och kommunen, där man tillsammans gör handlingsplaner för att stärka konkurrenskraften. Där jobbar man på bred front.
– Det kan handla om att få ungdomar att välja utbildning som ger jobb, att stärka citykärnan och att bygga bostäder så att vi får en inflyttning till kommunen, berättar Dag.

Att skapa en positiv känsla i kontakten med kommunen är också prioriterat:
– Vi utbildar tjänstemän i service så att företagen känner sig välkomna även när det handlar om myndighetsutövning, säger Dag. 

Dela artikeln

Journalist

Emelie Andir

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor