European Media Partner
Malla Taipale - Skolchef, författare och föreläsare KRÖNIKOR

Mod att leda skolan till kunskap och god hälsa

I dag lämnar många lärare lämnar sitt yrke på grund av en dålig arbetsmiljö. Lärare kan ha möjlighet att byta skola, så också de flesta rektorer. Men eleverna?

Skolans arbetsmiljö har en alldeles egen, ständigt återkommande frekvens i mediebruset. 

Arbetsmiljö i sig handlar om tydligt ledarskap. Det krävs mod att gå från ord till handling, att leda sig själv innan man leder andra. Som rektor måste man kunna stå stadigt på skolans golv och visa vägen. Först då kan Företagshälsovårdens olika delar bli positiva pusselbitar, ett komplement till det arbetsmiljöarbete som alltid måste bedrivas i skolan. Arbetsmiljön handlar om tydligt ledarskap. Det krävs mod att gå från ord till handling. Mod att leda sig själv innan man leder andra. Arbetsmiljön handlar om tydligt ledarskap. Skolans arbetsmiljö har en alldeles egen, ständigt återkommande frekvens i mediebruset.

Om bara fokus ligger på att alltid följa skollagen så blir arbetsmiljöarbetet (i enlighet med vår eminenta Arbetsmiljölag) lätt att genomföra. 

Att det behövs mod och handlingskraft är något man får förstå mellan lagtextens rader. Arbetsmiljön handlar om tydligt ledarskap. Företagshälsovården bidrar, men endast som ett komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet som måste bedrivas i skolan. 

Tillåts föräldrar vara ovetande om sin roll i förhållande till hur de påverkar skolan? Har det framgått att de som i första hand är de som ska lära sina barn vett och etikett? Förstår man vad återkommande mail med okvädningsord, hot om anmälan till Skolinspektionen eller media resulterar i? 

Tillåts elever sabotera utbildningen för andra? Förekommer det våld eller hot om våld i skolan? Tillåts gränslöshet hos barn och föräldrar (– oavsett socioekonomisk bakgrund)? 

Svaret måste vara ett starkt starkt nej, men för det krävs det att i första hand rektorn klarar av att kommunicera skolans uppdrag. Om rektorn väljer att mörka brottsliga handlingar för att skydda skolans rykte, så är och förblir arbetsplatsen ohälsosam. 

Med varje aktiv eller passiv handling sänder rektorn signaler till sina lärare och elever. I skolan finns ledare och följare både bland vuxna och rektorns varje steg följs uppmärksamt. Det finns ledare och följare både bland vuxna och unga i skolan. Med varje aktiv eller passiv handling sänder rektorn en signal om hur skolan mår. Det beror på rektors signaler hur skolan mår. 

Skolan lägger grunden för framtiden. Om vi ägnar 80 procent till att prata och 20 procent till att göra, så blir resultatet därefter. Särskilt bland barn och unga är det görandet som räknas. 

Lärare ska kunna undervisa elever och samverka med deras föräldrarna och det omgivande samhället, trygga i sin profession. De ska inte behöva acceptera att bli förolämpade och/eller ifrågasatta i sitt yrkesutövande. Elever från familjer i samhällets medel- och övre skikt klarar sig oftast bra, oavsett i vilken skolform som helst. Det är de som kämpar med en ohälsosam studiemiljö och mindre motivation som vi sviker, och det med besked. De finns från långt ned i söder till högt upp i norr.

Rektorer ska kunna stå stadigt på skolans golv och visa vägen i rätt riktning. De ska ha mod som en personlig egenskap på vägen mot uppsatta mål. Då blir Företagshälsovårdens olika delar en positiv pusselbit och stöd i arbetet. Men kan Företagshälsan bidra till mer arbetsglädje hos bland lärarna? Kan Företagshälsan resultera i ett positivt klassrumsklimat och en bättre grundutbildning till för den stora grupp unga som vi förväntar oss ska studera vidare, så att de sedan de sedan kan fylla de tomma arbetsplatserna i företagen? Mitt svar är ett starkt ja. Men, bara om allt det andra i skolan fungerar först.


Malla Taipale

Skolchef, författare och föreläsare


Mod att leda skolan till kunskap och god hälsa

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor