European Media Partner

Modern teknik ger ökad effektivitet

När verkligheten kombineras med digitala verktyg ges möjligheter till förbättrade processer, effektivisering och stora besparingar, menar Emile Hamon på Veidekke. 

– Det är inget snack om saken att VR, AR och mobilitet leder till att vi blir mer effektiva som verksamhet


Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och Virtual Design and Construction (VDC) är något man länge har arbetat strategiskt med på Veidekke Sverige. VDC är deras viktigaste digitaliseringsinitiativ, ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika yrkeskategorier inom projektering och produktion.
– Vi vill vara det byggföretag som på allvar tar klivet in i framtiden och använder modern teknik, säger Emile Hamon som är chef för verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige. Det som är häftigt med de här applikationerna är att vi nu får med oss alla som är på byggarbetsplatsen. Vi tar ett större grepp om värdekedjan än vi har gjort tidigare. 

Byggindustrin står inför en digitalisering av hela branschen. Något som innebär möjligheter till förbättrade processer, effektiviseringar och stora besparingar. En studie gjord av Boston Consulting Group 2016 visar att byggbranschen globalt skulle kunna spara mellan 700-1 200 miljarder dollar de närmsta tio åren bara genom att satsa på digitalisering.
– Det är ju enorma summor och vi är övertygade om att det finns en stor besparingspotential. Där vill vi vara aktiva för att ta del av det, säger Emile Hamon.


På Veidekke Sverige har man identifierat fem trender inom digitaliseringen som man tror kommer att förändra branschen i grunden.
– De tre första trenderna arbetar vi väldigt mycket med, berättar Emile. Det är avancerad geodesi, ett obrutet informationsflöde och slutligen virtual reality, augmented reality och mobilitet. Och det är där vi ser att det händer mest just nu. 

Virtual reality (VR) används bland annat utifrån ett kundperspektiv för att öka förståelsen och kunskapen kring det som ska byggas. Jämfört med en digitalt uppbyggd bild, ger VR en 360-gradig visning och möjlighet att röra sig inne i den virtuella miljön.
– Kunden kan vara slutkonsumenten som köper sin lägenhet, men det kan också vara sjukhuset som ska planera sina patientrum och operationssalar. Med hjälp av VR får de en bättre rumsförståelse. 

Men det finns också användningsområden för produktionen. Förutom en bättre förståelse för helheten av projektet, används VR bland annat även i utbildningssyfte.
– Ett exempel är att vi kan träna oss i arbetsmiljö. Man sätter upp en digital modell där personalen kan gå in och öva på att upptäcka och identifiera potentiella arbetsmiljöfaror, utan att behöva utsättas för verkliga faror. 

När verkligheten kombineras med digitalt innehåll kallas det för förstärkt verklighet, eller augmented reality (AR). Med hjälp av information i BIM-modellen för ett projekt går det att blanda virtuella element med befintliga och fysiskt verkliga element. På så sätt går det exempelvis att stå vid en tom byggplats se en hel byggnad i full skala innan bygget ens är påbörjat.
– Och i ett rum där du har satt upp väggarna kan du se var köket ska sitta, var handfatet ska vara och direkt stämma av det med det som faktiskt ska byggas. Samtidigt som man ser det som är byggt, så ser man det som ska byggas, säger Emile.

På Veidekke Sverige används AR även i kvalitetsprocessen för att identifiera eventuella avvikelser. Genom att addera information från BIM-modellen till verkligheten går det att titta på en vägg och se direkt om till exempel hålen för ventilationen sitter där de ska enligt ritningen.
– Jag har försökt implementera såna här avvikelsehanteringssystem tidigare och då har vi registrerat några avvikelser per projekt. Nu pratar vi om att det registreras tiotals avvikelser per dag. Det är ju en helt annan frekvens, säger Emile. I dag registrerar vi tusentals och åter tusentals avvikelser, med hjälp av den här typen av applikationer, som leder till förbättringar av vårt byggsystem.

Mobilitet är en stor del av digitaliseringens fördelar på byggarbetsplatsen. Användningen av smartphones, surfplattor och molntjänster ger helt nya möjligheter att dela och få tillgång till information för alla aktörer i ett projekt, även ute i produktion.
– Man kan använda mobilen för att registrera avvikelser eller göra skyddsronder och kvalitetsronder. Tidigare hade man stora inplastade ritningar under armen och sprang mellan byggboden och byggarbetsplatsen. Nu finns all information i din telefon eller surfplatta och du kan titta på ritningar och BIM-modeller i en app. Det är inget snack om saken att VR, AR och mobilitet leder till att vi blir mer effektiva som verksamhet, säger Emile. 

En annan bonus av digitaliseringen, som ligger Emile varmt om hjärtat, är erfarenhetsåterföringen.
– Jag skrev examensarbete 2003 kring erfarenhetsåterföring i byggbranschen, berättar han. Jag tycker fortfarande att vi har en del kvar att göra, men med hjälp av de här nya IT-verktygen så får vi helt plötsligt ett riktigt bra system för det. 

Det har funnits systemstöd för erfarenhetsåterföring tidigare, men de har inte varit lika intuitiva och lätta som de är nu. Och de har heller inte varit kopplade till BIM-modellen, vilket är en stor skillnad. En avvikelse som identifieras kan direkt registreras i modellen med några snabba knapptryckningar. 

– Och kopplar man det till att man har byggsystem, så får vi väldigt mycket erfarenheter från det vi har byggt, säger Emile. Där får vi mycket input till vår kvalitetsprocess som gör att vi kan säga till våra leverantörer hur de borde utveckla sin kvalitet för att vi ska få bättre produkter ute på byggarbetsplatsen. 


Fakta

Namn: Emile Hamon

Bor: Bjärred

Ålder: 42

Aktuell som: Chef för Verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige. 

Dela artikeln

Journalist

Kristina Karlström

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor