European Media Partner

Modullösningen vann när Vattenfall byggde nytt kontor


Samhället växer så det knakar, det märks för både privatpersoner och företag. När företag växer ur sina befintliga lokaler kan det finnas en utmaning i att hitta nya. Det var någonting som Vattenfall i Uppsala var med om.

Ytterligare ett skäl var att de kunde tillverka, leverera och montera mycket snabbare än någon av de övriga. För oss med ganska akut trångboddhet var det viktigt.

I och med att nytt kraftverk för fossilfri fjärrvärme ska byggas under 2019 stod Vattenfall inför ett delikat problem. Konsulter, projektledare och andra specialister från hela Europa ska ta del och driva byggprojektet under fem år. De behövde en smidigt och effektiv kontorslösning. Man tog beslutet att leasa ett modulbyggt kontor. Mats Thelenius är ansvarig för det nya kontorshuset i Uppsala:
– Vi vet att vi har ett stort behov under fem år. Under åren har vi samlat en hel del erfarenheter av att beställa moduler. Att platsbygga ett permanent kontor för en så begränsad tid hade varit helt fel investerade pengar. Fördelarna med moduler är också att de är byggda inomhus, vi kan ha dem under den begränsade tid vi själva väljer och det är dessutom en mycket snabb etablering, säger Mats Thelenius.


Under våren 2018 växte Vattenfalls nya kontor i Uppsala fram i en rask takt. På fyra dagar monterades PCS Comfortmoduler som i två plan resulterade i 800 kvadratmeter kontorsyta för 60 kontorsplatser.
– Genom att vi leasar hela kontorshuset från grunden behöver vi inte lyfta ett stort kapital. Annars hade vi nu behövt investera flera miljoner – utan att veta vad för behov vi har om fem år, säger Mats Thelenius.

Vattenfall gick ut med en första upphandling och PCS Modulsystem kunde erbjuda en lösning som passade perfekt.
– I huvudsak var tre parametrar lika viktiga: pris, kvalitet och leveranstid. Och när det gällde pris tittade vi på hur mycket yta vi kunde få ut. Med de tolvmetersmoduler som PCS Modulsystem erbjöd kunde man få en bredare och mer yteffektiv kåk än om vi valt de gamla från en annan modulleverantör, som till exempel ProCenter eller Flexator.

Viktiga krav från Vattenfalls sida var bland annat fokuserade på ljud och ljus. Krav som många aktörer hade svårt att möta.
– Många frågade till exempel varför vi hade bullernormer. Vi ställer helt enkelt höga krav på den arbetsmiljö vi etablerar för vår personal. Med det kravet försvann många aktörer.


Upphandlingen förändrades när man detaljgranskade planritningarna från den första upphandlingen. Man fick nya förutsättningar att arbeta efter när konsulterna fick veta att upphandlingen gått ut med att skapa öppna kontorslandskap i modulkontoren. Kollegorna i Europa ville ogärna arbeta i ett sådant klimat, därför var upphandlingen tvunget att gå om.

Den nya upphandlingen gick ut och PSC Modulsystem vann även den. Den nya planen innehöll flera kontorsrum och större ventilation.
– Ytterligare ett skäl var att de kunde tillverka, leverera och montera mycket snabbare än någon av de övriga. För oss med ganska akut trångboddhet var det viktigt.

Efter två månaders byggtid stod projektet klart den 22 maj, med många konsulter som var beredda på att flytta in.
– Allt har fungerat perfekt. Vi är jättenöjda med PCS Modulsystem. Vi var och tittade på när modulhusen tillverkades i Sandsjöfors utanför Nässjö. Byggmetoden av modulerna är ju likadan som när man bygger bostäder i dag. Det bekräftar den höga kvaliteten och känns bra, konstaterar Mats.

– Fördelarna för oss med denna lösning är flera. När tiden har gått ut, kommer de och hämtar allt, eller så förlänger vi hyresavtalet. Vi står bekymmersfria och behöver inte lägga tid och pengar på avbetalningar och rivningar, säger Mats. Fakta


Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor