European Media Partner

Mot en framtid med ökad produktivitet och attraktivitet


Emile Hamon ser utmaningar och möjligheter som byggbranschen står inför, och med hjälp av digitaliseringen kan det leda till bättre konkurrenskraft.

”Vi behöver ha helheten och ett obrutet informations-flöde för att öka konkurrenskraft och kundnytta.”

I 30 års tid har det varit en stigande kostnadskurva inom byggbranschen. Under samma period har räntorna sjunkit, någonting som lett till att kundernas betalningsförmåga har ökat. Nu står vi inför en situation där räntan inte förväntas sjunka mer och därför inte heller kunna driva på kundernas betalningsförmåga på samma sätt som tidigare. Men Emile Hamon, chef för verksamhetsutvecklingen på Veidekke, är ändå hoppfull över framtiden.
– Vi står trots detta inför stora möjligheter och med hjälp av bland annat digitaliseringen kan vi öka produktiviteten. Enligt internationella studier kan branschen globalt effektiviseras med omkring 700 till 1200 miljarder USD under de kommande tio åren, berättar Emile Hamon.

Under de senaste åren har flera nya startups lanserat applikationer med mål att effektivisera byggbranschen. Samtidigt som det händer mycket inom branschen ligger utmaningen i att få dessa innovativa bolag att utveckla mer affärskritiska applikationer, berättar Emile Hamon.
– Jag hade gärna sett mer fokus på planering, kalkylering, kostnadsstyrning, inköp, logistik, risk mm. Dessa processer är direkt affärskritiska för ett byggföretag, berättar Emile Hamon och fortsätter:

– I dag finns det system för alla dessa processer, men ofta är systemen ålderdomliga och hänger inte ihop, utan de är snarare informationsöar som endast angriper ett område, som exempelvis planering. Men vi behöver ha helheten och ett obrutet informationsflöde för ökad konkurrenskraft och kundnytta. BIM ska vara en integrerad del, det vill säga att vi vill kunna skapa en digital tvilling av det som ska byggas.


Emile Hamon har varit delaktig i att ta fram Veidekkes digitaliseringsstrategi som utgår från fem områden: Avancerad geodesi, scanning av hus och områden för att räkna ut volymer. Obrutna informationsflöden, att all information ska finnas integrerad och i obrutna flöden, för att spara tid, pengar och undvika misstag. Digital mobilitet, att arbeta med moln-teknik samt VR och AR. Här händer jättemycket och att kunna jobba med en mixad realitet. Att kunna se köket virtuellt samtidigt som de ser de verkliga väggarna där köket ska sitta är väldigt intuitivt. Internet of things, våra städer och hus blir smartare och på så vis kan vi ta fram bättre produkter i framtiden. Automatisering, robotteknik kommer i framtiden kunna utföra mycket av det monotona och riskfyllda arbetsuppgifterna.
– Vi vill öka vår konkurrenskraft. På så vis kommer vi kunna leverera med maximalt kundvärde och hela branschen kan växa sig starkare. Vi måste både titta på vår inre produktivitet, men också skapa mer kundnytta, alltså attraktivitet för våra slutkunder, berättar Emile Hamon. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor