European Media Partner

Närhet och samarbete skapar jobb

Det nära band mellan Danmark och Sverige som skapades år 2000 var en fysisk manifestation, där vi öppnade Öresundsbron och därmed förband den och oss till varandra. Bron och det täta samarbetet mellan såväl företag och myndigheter på bägge sidor av sundet har gjort det lättare för både privatpersoner och företag att verka på bägge sidor av sundet. Det har medfört stort välstånd för hela regionen.

Vi har märkt av många positiva effekter här på Köpenhamns flygplats, Kastrup. Det är lika lätt för ett företag i Älmhult att skicka en medarbetare på en affärsresa till Boston som det är för en familj från Slagelse att resa till New York. Det ska också vara lika lätt för en indisk turist att besöka Lunds Domkyrka och Louisiana på Nordsjälland.

Den täta integrationen har skapat en varaktig vinst, inte bara för Öresundsregionen, men för hela Sverige och Danmark.

Öresundsbron och inte minst tillgången till världen genom nordens största flygplats, gör regionen till en attraktiv plats för företag att etablera sig på, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen. I Malmö syns detta tydligt: Bron och flygplatsen är de främsta anledningarna till att ett stort antal företag har etablerat huvud- eller specialistkontor i Malmö. En undersökning Öresundsinstitutet gjorde 2017 visar att 5 200 nya jobb har skapats i Malmö sedan Öresundsbron öppnade.

De största vinsterna har blivit skördade, men det finns fortfarande en stor potential – utvecklingen går bara lite långsamt. Det finns fortfarande barriärer som försvårar för privatpersoner att bo på ena sidan bron och arbeta på den andra. Det är inte heller helt smidigt för företag att samexistera på bägge sidor av bron.

Men det finns fortfarande möjlighet att attrahera fler företag att bygga fler kontor och mer tillväxt i regionen genom att underlätta för det gränsöverskridande samarbetet.

Öresundsregionen är en internationell tillväxtregion. Företagen är orienterade mot utlandet och hämtar hem stora exportkontrakt, både till Sverige och Danmark. Internationella företag har behov av internationella förbindelser, vilket de får från Köpenhamns flygplats, som erbjuder direkta förbindelser till mer än 170 destinationer.

Men konkurrensen är hård och ligger nära oss – i Berlin, Hamburg och Stockholm. Därför är det viktigt att samarbetet fortsätter och växer sig starkare. Vi måste bryta ner fler hinder och göra det smidigare – för privatpersoner, myndigheter och företag att bo och verka i Öresundsregionen.

Historien har visat att det ovillkorliga fördelar för alla när vi blir mer integrerade över sundet.

Thomas Woldbye,

VD på Kastrup

Dela artikeln

Journalist

Thomas Woldbye

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor