European Media Partner

Nu mer aktuell än någonsin – bli Energibyggare du också!

Vi måste bygga och renovera så energieffektivt som möjligt för att minska klimatpåverkan. Redan 2021 ska all nyproduktion vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen ska efter större renoveringar reduceras kraftigt.

Hela branschen måste tänka om och bli mer energieffektiv, och för att lyckas krävs mer kunskap. Utbildningen Energibyggare ger ökad kompetens i energieffektivt byggande, installation och förnybar energi. Den ökar även förståelsen för varandras arbete vilket minimerar felkällor.

Läs mer och anmäl dig på www.energibyggare.se!


”Vi är med och bygger ett hållbart samhälle, och Energibyggare är ett utmärkt verktyg att nå dit. Det är en konkurrensfördel att kunna visa att vi har kunskap och förståelse genom hela byggprocessen. Vi kör den internt samt med våra beställare, konsulter och bygg- och fastighetsbolag."
Bosse Berglund,
Forskning och Utveckling
Kungälvs Rörläggeri AB”Energibyggare är ett utmärkt sätt att säkerställa att alla i Besqab har samma grundförståelse för hållbara, energieffektiva och lyckade projekt. Alla medarbetare kommer att vara utbildade före sommaren; oavsett om du är ny eller erfaren blir det en bra påminnelse om vad som är viktigt."
Maria Uhrus,
teknisk chef
Besqab”Vi utbildade först platscheferna, detta fick ett fantastiskt genomslag! Nu har vi utbildat såväl produktionsledning som projekteringsledare, projektörer, inköpare och installationssakkunniga. Energibyggarutbildningen är ett bra stöd till alla våra medarbetare i hela landet."
Tobias Bergström,
installationschef
Fastec Sverige AB

Fakta

Utbildningsdagar: Göteborg 23 maj och Stockholm 4 juni.  Läs mer och anmäl dig på www.energibyggare.se!

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor