European Media Partner

Ny potentiell behandling för diabetiska fotsår

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt en signalväg mellan celler som kan spela en viktig roll för den försämrade sårläkningen vid diabetes, och ge hopp till de som drabbas av fotsår.

Diabetiska fotsår är en komplikation som utgör ett stort medicinskt, socialt och ekonomiskt problem. Livstidsrisken för en person med typ 1- eller typ 2-diabetes att drabbas av fotsår är ungefär 15 procent. Behandlingsalternativen är få i dag då kunskapen om hur såren uppstår är ofullständig.
– Det finns flera orsaker till fotsår hos diabetiker. En sten i en sko, en deformerad fot och nedsatt cirkulation kan alla bidra till uppkomst av sår som sedan har mycket svårt att läka. 85 procent av diabetiker som behöver amputera en fot eller ett ben hade först fotsår och överlevnaden efter fotsår är lägre än för många cancersjukdomar, berättar Sergiu Catrina, docent vid institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi vid Karolinska Institutet.

När de påbörjade sin forskning kring en potentiell ny behandling av diabetiska fotsår ställde de sig frågan om det gick att lokalt behandla fotsåren.
– Vi upptäckte då att en signalväg mellan celler, via receptorn Notch1, var överaktiverad i hudprover från patienter med diabetes. Ett skäl till det kan vara att höga glukosnivåer bidrar till att signalvägen hålls aktiverad. Signaleringen är känd sedan tidigare för att påverka celldelning, cellförflyttning och uppbyggnad av nya blodkärl. 

De studerade diabetiska möss som modifierats genetiskt så att signalvägen var inaktiverad i de yttre hudcellerna och såg då se att en hämning av Notch1-signalering förbättrade sårläkningen hos diabetiska djur, men inte hade någon effekt på sår hos icke-diabetiska djur.
– Vi identifierade sedan en grupp av substanser som blockerar den specifika signalen mellan cellerna, substanser som redan testats och funnits säker att använda av stora läkemedelsföretag som tagit fram den för andra behandlingar. 

Deras plan är att genom att tillföra substansen som blockerar signalvägen lokalt kring fotsåret, genom en gel eller en salva, kunna förbättra sårläkningen betydligt. 

Hittills har försök bara utförts på möss, men defekten i läkningsprocesserna hos människor följer samma modell som diabetiska möss så de är mycket hoppfulla.
– Vi är fortfarande i ett tidigt stadium i forskningen, men det ser mycket positivt ut. En stor fördel är att dessa substanser vi planerar att använda i en framtida behandling redan är godkända för användning på människor, så tillståndsprocessen blir inte lika omständlig som den annars kan bli. Om effekten blir så stor som vi tror och den hjälper ett stort antal människor som idag har mycket komplikationer på grund av fotsår, så borde läkemedelsbolag vara intresserade av att lansera behandlingen, avslutar han.Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor