European Media Partner
Ny potentiell behandling minskar metastasering LIFE SCIENCE

Ny potentiell behandling minskar metastasering

Primärturmörer är sällan dödliga, utan det är metastaser som bildas på andra ställen som ställer till problem. Nu finns långt gången forskning för att minska metastaseringen.

Fas 2-studien pågår till 2022 men vi hoppas kunna börja se effekter på patienterna redan under nästa år.

Tommy Andersson, medgrundare till forskningsföretaget WntResearch och professor vid Lunds Universitet, har forskat länge på tumörbiologi och varit intresserad av hur celler rör sig i kroppen vid cancersjukdomar.
– Cancerceller har tre egenskaper som gör dem så farliga, de dör inte som de ska, de delar sig alldeles för ofta och majoriteten får även en ökad rörlighet jämfört med friska celler. Vår forskning har fokuserat på att hitta sätt att stänga av cancercellernas rörlighet, och därmed drastiskt minska riskerna för metastasering på andra ställen i kroppen, berättar han.

Sverige är en stor aktör inom Life Science och det finns många aktörer som driver utveckling kring framtidens mediciner framåt. Lund har växt fram som en stark mittpunkt för företag som Alligator Bioscience och Camurus har sina säten. 

Baserat på patent från den forskningen bildades WntResearch 2007 och där har forskningen fortgått. De har bland annat utvecklat en peptid, Foxy-5, som minskar cellernas rörlighet, i djurförsök har metastaseringen minskat med upp till 70-80 procent.
– Då vi undersökte humana tumörer, både sådana som hade spridit sig och sådana som inte hade det, så visade det sig att de primärtumörer som inte givit upphov till metastaser innehöll ett visst protein. Och det är det proteinet som vår Foxy-5 peptid bygger på och härmar. 

Men proteinet har bara en hämmande spridningseffekt på vissa typer av cancersjukdomar, framförallt bröstcancer, prostatacancer och koloncancer. Vid vissa andra cancertyper har i stället proteinet en drivande effekt på sjukdomen.
– Vi har därför också en peptid i utvecklingsfas som inte härmar utan blockerar detta protein. 

WntResearch har redan genomfört en fas 1-studie, där Foxy-5 peptidens påverkan på kroppen testats med godkänt resultat. Baserat på de positiva resultaten inleddes nyligen en fas-2-studie på patienter med koloncancer.
– Vi har valt den patientgruppen då den typen av cancer tillhör de som snabbast bildar metastaser. I den typen av cancer saknar 70 procent det protein som vår peptid ersätter. Fas 2-studien pågår till 2022 men vi hoppas kunna börja se effekter på patienterna redan under nästa år.

Under experimentella studier av deras Foxy-5 peptid upptäckte de en mycket positiv bieffekt då peptiden även visade sig ha en reducerande effekt på cancerstamceller.
– Ett av de större problemen vid cytostatikabehandling av cancer är att cytostatikan bara är verksam på vanliga cancerceller men inte på så kallade cancerstamceller. Vi har i våra försök sett att vår peptid minskade antalet stamcancerceller med 30-35 procent under den tvåveckorsbehandling vi kunde genomföra. Sannolikt skulle minskningen bli ännu större under ett längre tidsspann.

Om fas 2-studien ger positiva resultat så kan det gå relativt snabbt att få igång behandlingar.
– Det är en helt ny behandlingsmetod som vi utvecklar, som kompletterar redan befintliga behandlingar för en förstärkt effekt. Och då fas 1-studien visade att Foxy-5 peptiden inte ger några biverkningar som vi kunnat se, så kan den ges tillsammans med exempelvis kemoterapi utan att det blir några ytterligare biverkningar.


Ny potentiell behandling minskar metastasering

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor