European Media Partner

Nya läkemedel mot Diabetes typ 2


Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och världen. Men nya läkemedel ger en bättre och mer effektiv behandling med mindre risk att patienterna ska drabbas av följdsjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdom.

“Många allmänläkare är duktiga, men man kan inte vara specialist på allt.”

Exakt hur många som har diabetes i Sverige är oklart men Diabetesförbundet uppger att mellan 450 000 och 500 000 är drabbade. Dessutom är det många som har diabetes utan att veta om det.

De flesta runt 85–90 procent har diabetes typ 2, resten diabetes typ 1 som i grunden är en helt annan sjukdom.
Förekomsten av diabetes typ 2 ökar med stigande ålder där 10–20 procent av befolkningen över 65 år får sjukdomen. Risken för att insjukna i diabetes typ 2 ökar dessutom vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta i tidigare ålder än svenskfödda.Varför det är så är det ingen som riktigt vet, men genetiska faktorer spelar roll.

Michael Alvarsson är docent, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och specialist på endokrinologa sjukdomar, dit både diabetes typ 1 och 2 räknas.
– Det är en livslång sjukdom. Har man väl fått den har man sjukdomen, men det förhöjda blodsockret kan hållas i schack med hjälp av viktminskning, förbättrade kostvanor och motion. Vanligast är dock att man efter en tid behöver någon form av läkemedelsbehandling.

– Inledningsvis brukar man behandla med Metformin, ett väl beprövat läkemedel som sänker blodsockernivån. Först, när inledande läkemedelsbehandlingen och en förändring av livsstil inte fungerar, brukar man introducera insulin, fortsätter Michael Alvarsson.

Men diabetes typ 2 är en bedräglig sjukdom som kan leda till andra sjukdomar och därför kräver att man håller noggrann uppmärksamhet.
– Hjärt-kärlsjukdom är vanligt bland diabetspatienter liksom hjärt- och njursvikt. Därför brukar man behandla även dessa sjukdomar i förebyggande syfte med exempelvis blodtrycks- och kolesterolsänkande läkemedel, fortsätter Michael Alvarsson.

På senare år har det dock skett stora framsteg. En rad nya läkemedel har tillkommit som både sänker blodsockernivån och förebygger eventuella följdsjukdomar på en och samma gång. Några av dessa är Victoza, Ozempic, Jordiance, Invokana och Forxiga. Det sistnämnda har utvecklats av AstraZeneca.
– Dessa läkemedel är visserligen dyrare än exempelvis Metformin, men kan vara ett alternativ efter Metformin. Dessa läkemedel har dessutom visat sig kunna minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos högriskpatienter med diabetes typ 2.

Även vid behandling av diabetes typ 1 har det skett betydande framsteg under senare år, bland annat genom utveckling av exempelvis sensorer som känner av blodsockernivån och på så sätt gör det enklare att dosera rätt mängd insulin.
– Ett annat exempel är de insulinpumpar som nu finns på marknaden som, enkelt uttryckt, känner av blodsockernivån och tillförkroppen rätt mängd insulin. Det gör att patienten inte riskerar för höga eller för låga blodsockernivåer, förklarar Michael Alvarsson.

Den som har diabetes typ 1 har regelbundet kontakt med en specialistläkare, medan de med diabetes typ 2 vanligtvis sköts på sin vårdcentral.
– Många allmänläkare är duktiga, men man kan inte vara specialist på allt. Tyvärr drabbar det allt som oftast de som har diabetes typ 2 som inte alltid får tillgång till de nya, mer effektiva läkemedlen, eftersom kunskapen om dessa inte alltid finns på vårdcentralerna.

– Det är bekymmersamt eftersom diabetes typ 2 är en allvarlig åkomma som kan medföra allvarliga komplikationer som kan innebära ökad ohälsa för den enskilde och ökade kostnader för vården i ett längre perspektiv, avslutar Michael Alvarsson. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor