European Media Partner

Nya metoder att fiska efter rätt cancerbehandling


Det handlar om individbaserad utvärdering av effektiva anti-cancer läkemedel med patient-tumör-bärande zebrafisk embryo metoder.

Ett stort problem inom cancerbehandling i dag är att det finns stora skillnader i hur väl patienter med till synes samma sjukdom svara på given behandling. För varje felslagen behandling adderas ytterligare månader till sjukdomsförloppet, vilket kan betyda att rätt behandling upptäcks för sent, om den upptäcks överhuvudtaget. Felslagna behandlingar betyder också extra nätter på sjukhus, fler tester, fler operationer och därför ökade köer inom vården. Det tillhandahålls i dag ett flertal specifika och effektiva läkemedel för behandling av olika cancersorter men dessa är oftast mycket dyra, och patienterna behandlas därför oftast i första hand med billigare läkemedel, även om dessa möjligen inte är lika effektiva.

LÄS OCKSÅ: Svensk Life Science är fortsatt starkt

Individbaserad cancerbehandling syftar till att genom en analys av de genetiska förändringar som finns i enskilda patienters cancerceller och sedan utvärdera om dessa är mera eller mindre mottagliga för vissa typer av behandlingar. Tyvärr är de genetiska tester som finns i dag oprecisa och otillräckliga; 90 procent av patienterna inte har genetiska förändringar som kan kopplas till behandlingar. Det behövs därför bättre metoder för att med hög precision förutsäga effekterna av olika behandlingar hos cancerpatienter.


Bioreperia har utvecklad en snabb och säker metod för just detta, baserade på tumörer implanterade i zebrafisk embryon. Just nu utförs kliniska tester med syftet att klargöra hur precis och känslig plattformen är när olika behandlingar testas på patienternas egna tumörer, implanterade i zebrafisk embryon. Tumörbiopsier implanteras under huden på zebrafiskembryon och tillväxten/reduktionen i tumörstolek och spridning studeras under tre dagar i närvaro av läkemedel. Preliminära resultat visar att denna metod, inom få dagar och med mycket hög precision kan påvisa om en behandling kommer vara effektiv för patienten. På sikt förväntar vi att metoden kan leda till en mera kostnads-effektiv cancervård och ökad överlevnad för cancerpatienterna.

Lasse Jensen, Universitetslektor på Linköpings universitet

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor