European Media Partner

Nyföretagandet blomstrar i Öresundsregionen

Fler och fler företagare väljer Öresundsregionen som etableringsplats. En sprudlande kreativitet, branschkunskap och mångfald är några av faktorerna.

“Regionen har också en stor öppenhet och jämställdhet med bra skolor och forskningsmöjligheter.”

Företagsetableringsmöjligheterna i Öresundsregionen är många och unika.

De senaste 25 åren har sett en fantastisk utveckling, menar Anne A Marbrandt på NyföretagarCentrum Öresund.
– Det finns massor av aktörer som hjälper till i såväl start – som utvecklingsskedet hos nyföretagare. Entreprenörskapet och företagsamheten stimuleras redan från grundskolan via gymnasiet och sedan fortsatt via universiteten. För redan etablerade företag som vill ta sig hit finns många intressanta och framgångsrika företag för såväl benchmarking som samarbete. För de som vill utveckla produkter och tjänster finns väl utvecklade system för att ta del av forskningsanläggningarnas möjligheter av olika slag.

Utbudet och bredden är några av de mest attraktiva aspekterna när det kommer till att etablera sig inom regionen.
– Det gäller allt från livsmedel och film till spelindustri. Innovationskraften i regionen hör där med till de främsta. Vidare har du design, möbelindustri, sten och keramik. Som skåningar blir vi stolta över att det finns bitar av Skåne överallt i världen och som Öresundsbo värmer det hjärtat när inredningsbutikerna i varje metropol är fyllda med dansk design.

– Vi hämtar inspiration från hela världen, men det är här på hemmaplan som det händer i slutändan. Bara i Malmö har vi 150 representerade språk så det finns en levande testbädd av kulturer som gör det möjligt att utveckla tjänster och produkter med stort internationellt genomslag. Av nyföretagarna har dessutom närmare 40 procent utländsk bakgrund, vilket ger en fantastisk dynamik i utbudet, säger Anne A Marbrandt.

Anne A Marbrandt träffar hela tiden nyföretagare genom sitt uppdrag och hon reagerar ofta på vilken överraskande diversifiering det finns.
– Många som arbetat inom vården eller teknikbolagen startar eget. E-handel är fortsatt populärt, liksom restauranger och andra livsmedelskoncept. Bygg-, städ- och skönhetstjänster likaså. Vi ser företagsstarter inom alla branscher och oftast handlar det om att förverkliga sin idé och sig själv eller att som tidigare anställd byta till sig en livsstil som förvisso kräver mer arbete men som ger en ökad flexibilitet i vardagen när det gäller samspelet med familjen.

Många företagare lockas till Öresundsregionen. Två skäl är hamnarna och flygplatserna.
– Det ger en puls med omedelbar närhet till Europa och resten av världen. Regionen har dessutom en stor öppenhet och jämställdhet med bra skolor och forskningsmöjligheter. Även livskvalitén är god med öppna landskap, grönska och närheten till hav och stränder. Broderskapet kan vi dock bli bättre på. Vi pratar om att vi vill stimulera integration. Men vi agerar tyvärr allt för ofta som om vi egentligen menar anpassning, säger Anne A Marbrandt.


Grannskapet med Danmark är också en viktig inkörsport och en starkt bidragande faktor till att många företagare etablerar sig just här, menar Anne A Marbrandt.
– Öresundsbron har förstärkt närheten till Köpenhamn och Europa på många olika sätt, inte minst för näringslivet. Den binder samman båda sidorna av regionen på ett sätt som underlättar vardagslivet för många människor på båda sidor när det gäller såväl studier som arbete, affärer och boende. Den ger oss en snabbare access vidare ut i världen. Det blir påtagligt hur mycket bron och smidigheten med pendlingen har kommit att betyda för en stor del av befolkningen här i regionen.

Anna A Marbrandt menar att den väl utvecklade infra- och arenastrukturen på båda sidor av sundet gör regionen till ett attraktivt val.
– När allt fler events flyttas hit ger det såväl ökade affärsmöjligheter som kunskaps- och erfarenhetsutbyte med ledande branschrepresentanter från hela världen, säger. Öresundsregionens 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten med sammanlagt 189 000 studenter, skapar tillsammans med de goda transportförbindelserna med andra länder en väldigt stor konkurrensfördel här, säger Anne A Marbrandt.


Ett råd till nyföretagare är att söka upp så väl rådgivning som de nätverk som finns att tillgå, menar Anne A Marbrandt.

– Det finns massor av mötesplatser, fri tillgång till affärsinformation via bibliotekens databaser, fri wi-fi på massor av caféer, ett stort utbud av arbetskraft och lokaler att hyra till vettiga pengar. Det är lätt att ta sig fram som företagare här. När affärsplanen tagit form finns det även ett väl utvecklat mentorprogram. Enligt uppgift ska Sverige vara det mentortätaste landet per capita och Öresundsregionen utgör inget undantag. Här kan du som nyföretagare bli matchad med en mentor som du träffar under ett år, helt kostnadsfritt, vilket ökar ditt företags överlevnad från 81 procent (vid endast rådgivning) till 89 procent efter tre år.

Finns en särskild företagstrend i regionen just nu?
– I dag möter vi som rådgivare företagare med allt från valutatjänster till nischade livsmedelskoncept, företag med full fokus på cirkulär ekonomi, på social hållbarhet och på möbler med hållbar design. IT-utvecklingen öppnar upp en helt ny värld för många branscher, där vi ännu bara sett toppen på isberget.

Disruptiva affärsmodeller och hållbarhet är nyckelbegrepp som genomsyrar företagandet just nu.
– Många idéer är skalbara och innefattar global tillämpning eller handel med andra länder redan från start. Och det gör ju oerhört gott både för innovationskraften och för sysselsättningen. Här går de hand i hand, säger Anne A Marbrandt. 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor