European Media Partner

Öresundsregionen spelar en viktig roll för företagen 


Öresundsregionen spelar en viktig roll för många företagare i Öresund. För Nowaste AB har regionen en nyckelroll i företagets expansion.

Vill man komma nära en marknad, så ska företaget finnas där människor bor

Nowaste AB är ett logistikföretag med sin bas i Helsingborg, som specialiserat sig på logistiklösningar till sina kunder.
– Vi jobbar i bred bemärkelse och det innebär även en del tredjeparts-logistik och en del fjärdeparts-logistik. Vi handhar ett antal större kunder och en del mindre, där vi tar hand om deras hela logistik. Det är kunden som bestämmer var det både börjar och slutar i logistikkedjan, säger Christian Hallberg, vice VD för Nowaste AB.

Deras kärnkompetens är koncentrerad till automation, IT och personal. De har möjlighet att rita, designa och utveckla egna automationsanläggningar. Inom IT utvecklar de deras egna lagerhanteringssystem, vilket enligt Christian Hallberg menar är hjärtat i deras uppdrag, men han lyfter framför allt företagets satsning på personaldelen.
– Vi jobbar endast med egen personal som är utbildad av oss och som bär våra värderingar: passion, nyskapande och ansvar. Personalen är vår stora kostnad men också den resurs som ofta lyfter kvalitén. Därför är det jätteviktigt att vår personal präglas enligt våra värderingar, säger han.


Namnet Nowaste står för företagets tankesätt – att plocka bort allt som inte tillför värde i logistikkedjan.
– Det ligger i vårt DNA att hela tiden försöka förbättra oss. Vi arbetar utifrån ett leantänkande, det vill säga att ta bort alla aktiviteter som är onödiga. Det har varit vårt grundtänk sedan Nowaste startades, säger Christian Hallberg.

I Öresundsregionen finns det en stark tradition med logistikföretag, med många företag som har sitt utgångsläge från området.
– Vill man komma nära en marknad, så ska företaget finnas där människor bor, och Öresund är just ett sådant område med en bra infrastruktur. Regionen kommer nog fortsätta att växa och vi tycker att just Helsingborg är ett väldigt bra utgångsläge för oss. Hamnen spelar en väldigt viktig roll för oss, säger Christian Hallberg.

LÄS MER: "Den som är bäst på logistik har ett kommersiellt försprång

Dessutom lägger Christian Hallberg vikt vid de regioner man når med infrastrukturen på kort tid.
– Vi når ju en väldigt stor befolkning på bara någon timme. Både på den svenska sidan men även på den andra sidan om Öresund på kort tid. Göteborgsregionen är inte heller särskilt långt bort, så jag tror att vår expansion kommer att fortsätta här, säger han och fortsätter:

– Men det är mycket i omvärlden som påverkar eventuell expansion, som till exempel e-handel, just nu är det många handelsföretag som vill omsätta deras verksamhet till just e-handel, säger Christian Hallberg.

Fakta


Dela artikeln

Journalist

Enes Mehmedagic

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor