European Media Partner
Anna Lövheim KOMMUNER OCH REGIONER

Östergötland rider på en positiv trend 


Det sjuder av framtidstro i Östergötland – en av Sveriges snabbast växande tillväxtregioner. Och under kommande år finns det mycket som tala för en fortsatt tillväxt med

Vi ligger tillräckligt nära Stockholm för att dra nytta av allt som händer där, men också tillräckligt långt ifrån för att vi ska ha en egen identitet.


I Östergötland med sina 13 kommuner och 600 000 invånare märks det att det råder högkonjunktur i Sverige.
– Vi är helt klart en stark näringslivs- och tillväxtregion, säger Anna Lövheim, före detta näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren, som förutom Östergötland också omfattar Södermanland och Gotland med över 1 000 företag knutna till sig. 


Arbetsgivarna i Östergötland tillhör också de mest optimistiska i hela Sverige. Fram till slutet av nästa år räknar man med att det kommer att skapas närmare 8 000 nya arbetstillfällen.
– Den positiva utvecklingen har sin grund i att vi har ett väl utvecklat näringsliv som inom många branscher ligger väldigt långt framme. Förutom ett flertal stora företag präglas näringslivet också av många små och medelstora företag med utvecklingspotential, fortsätter Anna Lövheim.

– Man får inte glömma att fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen.

Anna Lövheim menar att det finns tre viktiga skäl till den positiva utvecklingen som Östergötland just nu är mitt uppe i.
– Vi ligger tillräckligt nära Stockholm för att dra nytta av allt som händer där, men också tillräckligt långt ifrån för att vi ska ha en egen identitet. Så som det ser ut, inte minst på bostadsmarknaden i Stockholm, är det attraktivt för många i arbetsför ålder, till exempel barnfamiljer att flytta till exempelvis Norrköping och Linköping.

En andra faktor som Anna Lövheim lyfter fram är byggandet av Ostlänken. Det handlar om 15 mil dubbelspårig järnväg mellan Linköping och Södertälje för höghastighetståg och snabba regionaltåg, den första etappen i den tänkta höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och sedan vidare till Köpenhamn och kontinenten.
– Den nya järnvägen kommer att ha stor betydelse för såväl människor som näringslivet. När den står klar kommer det att gå snabbt och enkelt att pendla. Inte bara i en riktning, utan i båda, och det är jag övertygad om kommer att betyda mycket för den fortsatta regionala utvecklingen.

– För näringslivet utökas rekryteringsbasen kraftigt, men Ostlänken tillsammans med utvecklingen av järnvägstrafiken i övrigt och den nya hamnen i Norrköping kommer också att göra det lättare för företagen att exportera sina produkter, men också att fler företag förhoppningsvis väljer att etablera sig här.

Ett tredje skäl till att Östergötland utvecklas gynnsamt är Linköpings universitet med campus i både Linköping och Norrköping.
– Universitetet betyder oerhört mycket. Både för att utbilda människor och som en viktig grogrund för många nya företag, en direkt följd av den spetsforskning som sker både i Linköping och i Norrköping, bland annat inom Medtech, Cleantech och Visualisering.

– Tidigare var Norrköping en utpräglad industristad och Linköping en lärdomsstad, men det är historia. I dag sysselsätter industrin fler i Linköping än vad som är fallet i Norrköping även om Linköping fortfarande präglas starkt av universitetet. Norrköping har blivit en scen för start up-bolag och kreativa näringar.

Universitetet spelar också en betydande roll för näringslivet i regionens mindre städer. Särskilt när det handlar om tillförsel av kompetens och kunskap om ny teknik.

Anna Lövheim lyfter också gärna fram Östergötlands potential inom besöksnäringen, som hon till en del menar är outnyttjad.– Vi har en skärgård som till stora delar är orörd, men också gott om historiska sevärdheter och annan orörd natur som vi vet efterfrågas av många, inte minst av besökare från Danmark, Tyskland, Nederländerna och övriga kontinenten, som vill ha en aktiv semester.
– Även för barnfamiljer har Östergötland mycket att erbjuda med en tringel som består av Kolmårdens djurpark, Astrid Lindgrens värld i Vimmerby (även om det ligger i Småland) och Lalandia, ett stort äventyrsbad som är planerat att byggas i Motala.

Även om mycket, för att inte säga det mesta, ser positivt ut för Östergötland finns det trots allt även en del orosmoln vid horisonten.
– Ett sådant är att utbildningsnivån i delar av regionen inte är tillräckligt hög. Här behövs det insatser. Ett annat är den betydande invandring som skett och problemen med att få ut de som kommit hit på arbetsmarknaden snabbare än hittills.

– Men i stället för att se det som ett problem tycker jag att man se det som en möjlighet. Vi vet att det råder brist på kompetenta medarbetare både i näringslivet och inom offentligt finansierad verksamhet, som exempelvis vård och omsorg.

– Här handlar det om att matcha rätt personer till rätt utbildningar och se till att människor väljer att utbilda sig inom de yrken där det redan råder brist och där vi vet att det kommer att saknas människor framöver, avslutar Anna Lövheim. 


Fakta

Namn: Anna Lövheim

Ålder: 43

Bor: Norrköping

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor