European Media Partner

På Realgymnasiet finns häst på schemat

Realgymnasiet är inte vilket gymnasium som helst: Här pluggar de som delar samma intresse; hästar.

Oavsett hur dagen ser ut så är fokus på elevernas största intresse: Häst.

Det är onsdag och en vanlig skoldag för hästeleverna. Istället för att åka till skolan tar de bussen till stallet. En dag i veckan har eleverna sin profildag och då står nämligen häst på schemat. Hur de dagarna ser ut är lite olika beroende på kursmoment. Ibland är det teori och ridning på hemmaplan, ibland är det studiebesök på Flyinges Riksanläggning och ibland får eleverna träna för Linda Heed, Jörgen Larsson, Paulinda Friberg eller någon annan framstående i branschen. Vissa dagar kommer tandläkaren, sjukgymnasten eller veterinären på besök. Oavsett hur dagen ser ut så är fokus på elevernas största intresse: Häst.


Genom att låta elevens intresse genomsyra vardagen i och med profildagen, APL (arbetsplatsförlagt lärande) i branschen och hästkoppling även till andra ämnen så som matematik, svenska och engelska skapar Realgymnasiet en utbildning kring elevernas intresse; på så vis lär man sig bättre! Dessutom har eleverna specialveckor då det ordinarie schemat bryts och hela veckor fokuserar på Häst. Realgymnasiets 15 skolor skapar en utbildning väl förankrad med branschen som både förbereder eleverna för en yrkesexamen, branschens certifieringar och högskolebehörighet.


I Skåne finns Realgymnasiet i Malmö, Lund och Helsingborg och driver sin hästutbildning tillsammans med Lunds Civila Ryttarförening, Helsingborgs Ridskola och Örestads Ryttaresällskap.

Markku Söderberg är verksamhetschef för Lunds Civila Ryttarförening och har en stor erfarenhet inom ridsporten som internationell hoppryttare. Örestads Ryttaresällskap leds av verksamhetschef Maria Kristoffersson som har hästbakgrund och bidrar med företagskompetens och ett entreprenöriellt synsätt. Helsingborgs Fältrittklubb representeras av Åsa Lannerfors som är en erfaren och omtyckt ridskolechef sedan 30 år. Detta ger skolorna en gedigen bas och branschkoppling att bygga utbildningen på. 

Realgymnasiet är unika i Sverige genom att erbjuda våra elever fyra certifieringar från Svenska Ridsportförbundet; Grönt kort, Ungdomsledarkurs, Ridsportens Basutbildning och Hästskötarexamen. Utöver det erbjuds förarbevis för terränghjuling, tappskokompetens samt första hjälpen. 


Minst en dag i veckan är eleverna ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande), det innebär att en del av skolarbetet sker direkt ute i verksamheter inom branschen. För elever som läser sin utbildning som lärling, något som erbjuds i både Lund och Helsingborg, är det ännu mer branschnära tid som bildar en stomme i elevens utbildning. 


Förutom APL i Sverige, finns möjlighet för alla Realgymnasiets elever till internationell praktik i till exempel Sydafrika, Tyskland, Holland och Irland. I vintras var några av hästeleverna på African Dream Horse Safari i Hoedspruit, Sydafrika. Under tre veckor fick eleverna bland annat uppleva uteritter i bushen då de mötte giraffer, hur en sydafrikansk hästtävling går till, simma med hästarna i en damm samt insyn i en annan hästkultur där de fick omsätta sina kunskaper i ridning och hästhantering till den miljön. Något som gav ovärderliga erfarenheter och minnen för livet. 

Branschkopplingen är viktig för alla våra skolor. Att få tips, undervisning och att få rida för framstående personer inom hästnäringen är en viktig kugge i utbildningen och elevens utveckling. Ett exempel på detta är att man som elev kan få träna för profiler så som Jörgen Larsson, Linda Heed, Paulinda Friberg och Ted Velander. 


Framtiden är viktig för hela Realgymnasiet . Ett exempel på detta är projektet Hålla. I detta projekt kommer elever och lärare fokusera på ergonomi i samarbete med en fysioterapeut för att fysiskt förbereda eleverna för ett yrke inom hästbranschen.

Realgymnasiet arbetar för att skapa en så bra skola som möjligt för eleverna. Med externa tränare, certifikat, branschnära samarbeten och med eleven i fokus vill vi skapa de bästa förutsättningarna för framtiden.

Tryggheten är viktig för Realgymnasiet. Vi är trivsamma skolor, som är centralt belägna, med små ridgrupper där man får stor chans till utveckling. Förutom att utvecklas maximalt som ryttare så är den personliga utvecklingen minst lika viktig för oss. Därför har vi mentorer som inte är lärare utan fokuserar på elevernas personliga utveckling och studieresultat för att coacha eleven mot sin bästa möjliga framtid samt har kontakten mot vårdnadshavarna. 


Men vad säger eleverna själva? Eleverna uppskattar bredden i utbildningen, att de får möjlighet att testa nya saker som ger en bredare inblick i hästnäringen. Att få branschens certifikat och ett stort kontaktnät inom häst är ett stort plus för framtida möjligheter. Och framtidsdrömmar? Det är spridda skurar mellan tävlingsryttare, ridlärare, ridande polis, djurskyddsinspektör, hästavel, hovslagare, rida på fritiden och mycket mer. Oavsett riktning i framtiden så har eleverna lärt sig för livet och med en entreprenöriellt inriktad hästutbildning i ryggen finns det inget som kan stoppaavgångseleverna från Realgymnasiet.
Fakta

Fakta om Realgymnasiet:

1. Realgymnasiet finns på 15 orter i Sverige

2. Skolan är störst i landet på hästutbildning på gymnasiet

3. Realgymnasiet har ett stort lokalt och regionalt nätverk  med många hästanläggningar

4. Cirka 30 ridlärare fördelade på våra 15 skolor

5. Både yrkesexamen och högskoleförberedande

6. 90% av våra elever är i sysselsättning efter studenten. Vi ligger 27% över riket.

7. I Skåne finns vi i Malmö, Lund och Helsingborg. 


Kontakt:

malmo@realgymnasiet.se
lund@realgymnasiet.se
helsingborg@realgymnasiet.se

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor