European Media Partner

Påskalat i stället för avskalat

Den additiva tillverkningens framtid är ljus, i alla fall om man får tro Mats Falck, ordförande i branschföreningen SVEAT. Och han om någon borde väl veta.

“Man slipper borra krökta hål.”

Genom att lägga på lager för lager i stället för att skala av skapas en rad fördelar – och det är just där den additiva tillverkningens framtid ligger. Additiv tillverkning eller 3D-utskrifter har länge varit ett hett ämne, och allt pekar på att vi får se betydligt mer fram över. Teknikens fördelar gör att fler och fler branscher och områden får upp ögonen för möjligheterna som erbjuds.
– Additiv tillverkning har under den senaste tiden utvecklats till en regelrätt tillverkningsteknik som inte bara kan användas för enstaka produktframställningar utan även för långa serier där till exempel kundanpassning är central, förklarar Mats Falck, ordförande för branschens intresseförening SVEAT – Svensk additiv tillverkning.

Även om de flesta säkert hört talas om 3D-utskrifter och additiv tillverkning så är det nog inte lika många som inser möjligheterna med en teknik som producerar genom att man lägger på lager efter lager i stället för att, som i traditionella tillverkningsprocesser, skala av för att uppnå önskad form och funktion.

Och det är här vi hittar den additiva tillverkningens avgörande fördel enligt Mats Falck.
– Eftersom man använder digitala filer som utgångspunkt och sedan tillverkar enligt lager-på-lager principen kan man tillverka i ett stycke och inkludera rörliga delar, böjar och krökar redan i den initiala tillverkningen, vilket gör att man kan få till krökta hål. Såväl designprocessen som testtillverkningen och eventuella justeringar blir så mycket enklare och effektivare.

Genom att man med additiv tillverkning kan tillverka i ett stycke innebär det också att såväl miljöpåverkan som vikten minskar, vilket givetvis talar till teknikens fördel.

SVEAT är en drivande och sammanhållande länk i den nationella satsningen på framtidens additiva tillverkning där en gemensam agenda tagits fram i samverkan mellan ett femtiotal företag, lärosäten och institut i Sverige – där bland annat behov, möjligheter och utmaningar utgör huvudpunkterna på agendan. Med tanke på Sveriges redan nu framskjutna roll i sammanhanget, strävar man också efter att tillsammans tillvarata den samlade potentialen som just nu finns i branschen. Målet är lika tydligt som det är utmanade; Sverige ska bli världsledande inom additiv tillverkning!

Men möjligheterna är många och användningen av additiv tillverkning har utvecklats i en snabb takt sedan det redan på åttiotalet började användas inom den medicintekniska industrin. Trenderna pekar tydligt på att metallskrivare blir allt vanligare samtidigt som tillverkande företag använder additiv tillverkning till allt större serier som kräver kundanpassning.
– Dessutom kan man med additiv tillverkning testa nya idéer till lägre kostnader, förklarar Mats Falck och utvecklar:

– Man kan snabbt ta fram prototyper, enstaka kundanpassade produkter och egna verktyg utan att först behöva tillverka eller köpa dyra tillverkningsverktyg. Titta bara på flygindustrin där tekniken redan har haft stort genomslag.

Men precis som alla snabbväxande branscher bidrar den dramatiska tillväxttakten också till utmaningar.

För att möta en av dessa menar Mats Falck att utbildningen är avgörande:
– För att vi hela tiden ska kunna utveckla tekniken, hitta nya användningsområden och fortlöpande anpassa oss till framtida krav måste såväl designers som konstruktörer utbildas mer inom additiv tillverkning. Samtidigt måste vi arbeta med att verifiera processerna och standardisera materialen som används för att öka den breda industriella genomslagskraften av tekniken.

Inte helt oväntat kommer miljö- och arbetsmiljökrav troligen att hamna mer i fokus framöver, något som man inom SVEAT aktivt arbetar med.
– Att säkerställa att den additiva tillverkningen är anpassad till rådande miljökrav och samtidigt uppfyller befintliga arbetsmiljökrav är givetvis av yttersta vikt. Som en del av detta blir användningen av till exempel cellulosa allt viktigare som ett komplement till andra material, inte minst ur ett miljöperspektiv.

Så sakta men säker lägger svensk additiv tillverkning ytterligare ett lager till ansträngningarna att skapa en såväl hållbar som världsledande industri.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor