European Media Partner
Patrik Sällström: Norra Sverige växer så det knakar KRÖNIKOR

Patrik Sällström: Norra Sverige växer så det knakar

Svensk ekonomi mår bra just nu. Under 2016 ökade sysselsättningen med närmare 100 000 personer. Norra Sverige är inget undantag. Tvärtom. Norra Sverige står sig väl i konkurrensen. Tillväxten av jobb i Norra Sverige är under det senaste året betydligt högre än rikssnittet och storstadskommuner som Stockholm och Malmö. Fler människor i jobb innebär också ökade skatteintäkter. Under 2016 ökade de samlade beskattningsbara förvärvsinkomsterna i Norra Sverige med mer än tio miljarder.

Var och hur skapas då jobben? Den stora jobbtillväxten sker i små och medelstora företag och deras betydelse för svensk ekonomi och välfärd ökar stadigt. Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att viljan att växa finns bland Sveriges företagare. Konkurrenskraftiga företag finns i alla delar av landet, inom alla möjliga branscher.

I Norra Sverige är traditionella basnäringar och större företag inom skogs- och metallindustrin fortsatt viktiga för ekonomin. Inte bara i norr, utan för hela Sverige och även Europa. Framväxten av de nya jobben sker främst i små- och medelstora företag och i tjänsteinriktade verksamheter. Ett exempel är besöksnäringen som har en stadig tillväxt och blir allt viktigare för svensk utrikeshandel, ekonomi och arbetsmarknad.

Den positiva vind som blåser över företagsamheten i Norra Sverige är resultatet av ett långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete mellan näringsliv och offentlig sektor på nationell, regional och lokal nivå. Fortsatt framgång kräver mod, beslutsamhet och hårt arbete så fler företag vill, kan och vågar växa. Platsens betydelse för företagandet ska inte underskattas.

Tillväxtverket anser att kommuner och regioner har en nyckelroll i det tillväxtpolitiska arbetet genom att utveckla platser och miljöer som erbjuder ett bra företagsklimat, goda kommunikationer och en väl fungerande bostads- och arbetsmarknad. Ett orosmoln är det bekymmersamma ekonomiska läget där många kommuner och landsting varnar för stora underskott fram till år 2020. Här krävs politiskt mod i kommuner och landsting för stärkt lokal och regional näringspolitik. Släpp loss kraften. Höjda ambitionsnivåer i det företagsfrämjande arbetet ska ses som nödvändiga investeringar för framtida skatteintäkter. Kommuner och landsting har helt enkelt inte råd att låta bli.

Patrik Sällström: Norra Sverige växer så det knakar

Dela artikeln

Journalist

Patrik Sällström

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor