European Media Partner

Borås Göteborg
, tur och retur

En effektivare järnvägsförbindelse skulle stärka näringslivet, arbetsmarknaden och kulturutbudet i en region som fortsätter att växa.

Att kunna ta sig snabbt mellan de centrala delarna till varandra hade underlättat enorm

De närmsta decennierna har pendlandet mellan Borås och Göteborg ökat avsevärt och i en rasande fart. Antalet som pendlar mellan de två städerna är ungefär detsamma på båda hållen och i dag beräknas det handla om cirka 125 000 personer.

I dag sker den mesta av pendlingen genom 100-bussarna och busstrafiken avgår 1 400 gånger per dygn mot Göteborg och prognoserna visar att regionen fortsätter växa. I Västra Götaland förväntas dagens invånarantal gå från 1,6 miljoner till 1,9 år 2050. Det är siffror som sätter allt högre press på pendeltrafiken.

Sträckan Göteborg – Borås är i dag Sveriges mint attraktiva pendeljärnväg. Tåget har en medelhastighet på 68 kilometer i timmen, vilket gör att både bil och buss går snabbare. Samtidigt kan järnvägen inte konkurrera med busstrafiken eftersom det inte finns möjlighet för snabbtågstrafik. Inte minst ur ett miljöperspektiv skulle järnvägen göra skillnad då den hade bidragit till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030.
– Från vår sida vill vi att den regionala järnvägen mellan Borås och Göteborg kommer på plats. Det hade resulterat i att vi hade fått en gemensam arbetsmarknad, istället för tre med Jönköping inkluderat, säger Anders Glemfelt, näringslivschef på Borås kommun.


Att kunna ta sig snabbt mellan de centrala delarna till varandra hade underlättat enorm, menar Anders Glemfeldt. I dag tar det minst 55 minuter mellan Borås och Göteborg, vilket hade tagit 35 minuter med tåg.

För näringslivet skulle effektivare pendlingsmöjligheter betyda mycket för både Göteborg och Borås. Arbetsmarknaden skulle bli mer integrerad.
– Det hade underlättat för företagen att hitta rätt och relevant kompetens, vilket hade kunnat ske i ett smidigt utbyte mellan kommunerna. Det skulle också varit bra för studenter som lättare kan studera på den ena orten men bo på den andra.

Kopplingen till Landvetter är också enormt viktig och i Borås kommun har kommunen ett stort antal besök och tjänsteresor både nationellt och internationellt.


Trafikverket har i dagsläget fått i uppgift av regeringen att utreda sträckan Göteborg – Bollebygd. Samtidigt fortsätter regionen att växa och behovet av en fungerande regional tågtrafik blir allt större. Från både Borås och Göteborgs kommun önskas en snabbare process för att hitta ett alternativ till bussarna som är det enda alternativet i dagsläget.

En fungerande regional järnväg skulle också öppna nya möjligheter att för både göteborgare och boråsare som vill flytta på sig, men kanske känner sig låsta med jobb.
– Fördelen med att bo i Borås handlar mycket om det ekonomiska. Husköp är till exempel billigare här. Borås är också tillräckligt stort för god service, bra skolor och så vidare. Det finns argument för båda städerna beroende på vad man är ute efter men för den som vill ha en lite lugnare miljö men ändå kunna ta del av god service är Borås ett alternativ, avslutar Anders Glemfelt. 

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar

Om oss

European Media Partner är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross media-kampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar.

www.europeanmediapartner.com

European Media Partner

Våra kampanjsidor